کاپادوکیه

Cappadocia کاپادوکیه در فارسی باستان کاپادوسیه (واقع در منطقه ی مرکزی آناتولی ترکیه)، به معنای جای اسب‌های زیبا است. نام کاپادوکیه، پس از روزگار باستان در زمان چیرگی مسیحیت بر این بخش پایدار ماند و امروزه هم در زمینه گردشگری بدین بخش تاریخی کاپادوکیه گفته‌می‌شود. این مکان را نمیتوان با جملات بیان کرد منطقه ای […]

توضیحات بیشتر...