رتبه الکسا

رتبه الکسا

  رتبه الکسا رتبه الکسا براساس تعداد زیادی شاخص مختلف تعیین می شود.صاحبان وب سایت ها بسیار پیگیر پیج رنک Page Rank خود هستند،زیراکه نمایش اعتبار یک سایت یا میزان بازدید یک سایت را کاربران به درست یا غلط از روی همین رتبه ها قضاوت می کنند.   رنک الکسا اگر بخواهیم تعریفی برای طرز […]

توضیحات بیشتر...