یکی از جذابترین شهرهای کره زمین استانبول

ترکیه یا همان اسم رسمی جمهوری ترکیه استانبول بخش بزرگی از این کشور در منطقه آناتولی یا آسیا کوچک و بخشی در خاورمیانه واقع است.بخش کوچکی هم در قسمت جنوب شرق اروپا که منطقه بالکان نامیده می شود. همسایه  های ترکیه در شرق ایران-آذربایجان-ارمنستان و گرجستان در جنوب شرقی با عراق و سوریه در شمال […]

توضیحات بیشتر...