خودرو های لوکس

آودی A4

قیمت در هر روز $ 100
نوع خودروسدان
حداکثر جمعیت5
تعداد درب5
کمترین سن راننده18
دندهدستی
داشتن کیسه هوا؟بله
مسافت نا محدود؟بله
اطلاعات رزرو

اجاره توئیزی

قیمت در هر روز $ 50000
نوع خودرومینی
حداکثر جمعیت2
تعداد درب3
کمترین سن راننده18
دندهدستی
داشتن کیسه هوا؟بله
مسافت نا محدود؟خیر
اطلاعات رزرو

بی ام دابلیو M3

قیمت در هر روز $ 100
نوع خودروسدان
حداکثر جمعیت5
تعداد درب3
کمترین سن راننده18
دندهدستی
داشتن کیسه هوا؟بله
مسافت نا محدود؟خیر
اطلاعات رزرو

گل بیتل

قیمت در هر روز $ 70000
نوع خودرواکونومی
حداکثر جمعیت5
تعداد درب5
کمترین سن راننده18
دندهدستی
داشتن کیسه هوا؟بله
مسافت نا محدود؟بله
اطلاعات رزرو

مازراتی

قیمت در هر روز $ 500000
نوع خودروسدان
حداکثر جمعیت2
تعداد درب5
کمترین سن راننده21
دندهدستی
داشتن کیسه هوا؟بله
مسافت نا محدود؟خیر
اطلاعات رزرو

مرسدس بنز

قیمت در هر روز $ 200000
نوع خودروسدان
حداکثر جمعیت5
تعداد درب5
کمترین سن راننده21
دندهاتوماتیک
داشتن کیسه هوا؟بله
مسافت نا محدود؟بله
اطلاعات رزرو

مرسدس بنز SLK

قیمت در هر روز $ 250000
نوع خودروسدان
حداکثر جمعیت5
تعداد درب5
کمترین سن راننده21
دندهاتوماتیک
داشتن کیسه هوا؟بله
مسافت نا محدود؟خیر
اطلاعات رزرو

هوشمند

قیمت در هر روز $ 90
نوع خودرومینی
حداکثر جمعیت2
تعداد درب3
کمترین سن راننده18
دندهدستی
داشتن کیسه هوا؟بله
مسافت نا محدود؟بله
اطلاعات رزرو