تور بانکوک پاتایا نوروز ۹۷

تور بانکوک پاتایا نوروز 97

۴ شب بانکوک+۳ شب پاتایا تاریخ ۱۸ الی ۲۶ مارچ (۲۷ اسفند تا ۶ فرودین )   کودک بدون تخت کودک با تخت یک نفر دونفر_هر نفر هتل ۴٫۲۰۰٫۰۰۰  ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰  ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ (IBIS NANA(STD ۴٫۲۰۰٫۰۰۰  ۴٫۶۵۰٫۰۰۰  ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ (IBIS PATTAYA(STD  ۴٫۲۵۰٫۰۰۰  ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۵٫۶۲۰٫۰۰۰   ۴٫۷۶۰٫۰۰۰ (TWIN TOWN(SUP ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۵٫۶۲۰٫۰۰۰ ۴٫۷۶۰٫۰۰۰ IMPERIAL PATTAYA ۴٫۲۸۰٫۰۰۰   ۴٫۷۵۰٫۰۰۰  ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ […]

توضیحات بیشتر...

تور بانکوک پوکت نوروز ۹۷

تور بانکوک پوکت نوروز 97

پرواز مستقیم رفت و برگشت به بانکوک ۴ شب بانکوک+۳ شب پوکت تاریخ ۲۶ مارچ -۱۸مارچ(۲۷ اسفند الی ۶ فروردین) پرواز ماهان   کودک بدون تخت کودک با تخت یک نفر دونفر_هر نفر درجه هتل ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶٫۲۵۰٫۰۰ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ۴ ۴ PATONG HERITAGE (SUP) TWIN TOWER (SUP) ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴ ۴ DEEVANA PATONG […]

توضیحات بیشتر...

تور پوکت نوروز ۹۷

تور پوکت نوروز 97

۷ شب پوکت برای تاریخ ۱۷ الی ۲۵ مارچ (۲۶ اسفند الی ۵ فروردین)   کودک بدون تخت کودک با تخت یک نفر دونفر_هر نفر درجه هتل ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ — ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ۳ P.J PATONG(STD) ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ ۵٫۵۵۰٫۰۰۰ ۶٫۵۵۰٫۰۰۰ ۵٫۶۵۰٫۰۰۰ ۴ PATONG HERITAGE(SUP) ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۶۳۰٫۰۰۰ ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ ۴ DEEVANA PATONG(SUP) ۵٫۱۵۰٫۰۰۰ ۵٫۸۵۰٫۰۰۰ ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ ۴ ROYAL PARADISE(SUP) […]

توضیحات بیشتر...