تور مالدیو پاییز ۹۷

تور مالدیو پاییز ۹۷   HOTEL DBL SGL CHD(2-12)YRS PARADISE ISLAND RESORT ۸۸۰$ ۱۴۲۵$ ۱۵۵& SUN ISLAND RESORT ۹۱۵$ ۱۳۵۰$ ۱۵۵$ KURUMBA ISLAND RESORT ۱۰۵۰$ ۱۶۹۰$ ۱۹۵$ ROYAL ISLAND RESORT ۱۱۴۰$ ۱۷۹۰$ ۱۵۵$ KANDIMA RESORT ۱۷۵۰$ ۲۴۵۰$ ۵۹۵$     جدول نوع اتاق هتل های تور مالدیو:   HOTEL GRADE Transfer TYPE OF ROOM SUN […]

توضیحات بیشتر...

تور مالدیو تابستان ۹۷

تور مالدیو تابستان ۹۷   HOTEL Transfer DBL SGL CHD (۲-۱۲YRS) SUN ISLAND RESORT Domestic Air ۷۹۵$ ۱۱۷۰$ ۲۵۵$ PARADISE ISLAND RESORT Speed Boat ۸۱۵$ ۱۲۹۵$ ۲۵۵$ KURUMBA ISLAND RESORT Speed Boat ۹۳۵$ ۱۴۹۵$ ۲۵۵$ ROYAL ISLAND RESORT Domestic Air ۹۶۵$ ۱۵۰۰$ ۲۵۵$ VELASSARU ISLAND RESORT Speed Boat ۱۰۶۵$ ۱۶۲۵$ ۲۵۵$ FURAVERI ISLAND RESORT Domestic […]

توضیحات بیشتر...

تور مالدیو بهار ۹۷

تور مالدیو بهار ۹۷ اعتبار تا آخر ماه june   CHD(2-12YRS) SGL DBL GRADE HOTEL ۱۵۵$ ۱۲۲۰$ ۸۸۵$ ۵*FB SUN ISLAND RESORT (Transfer(Domestic Air ۱۵۵$ ۱۳۵۰$ ۸۸۵$ ۵*FB PARADISE ISLAND RESORT (Transfer(Speed Boat ۱۵۵$ ۱۴۳۰$ ۹۶۵$ ۵*FB ROYAL ISLAND RESORT (Transfer(Domestic Air ۱۵۵$ ۱۹۹۵$ ۱۱۹۵$ ۵*BB SHERATON FULL MOON ۷۴۵$ ۱۹۸۵$ ۱۲۱۵$ ۵*BB KURUMBA ISLAND […]

توضیحات بیشتر...

تور مالدیو زمستان ۹۶

تور مالدیو زمستان 96

تور مالدیو زمستان ۹۶ “۵ شب” پرواز قطری اعتبار:۱۱JAN-15MAR CHD (۲-۱۲YRS) SGL DBL TYPE OF ROOM GRADE HOTEL ۶۵۰$ ۱۵۹۵$ ۱۰۵۰$ STANDARD ۴*HB   ADARAAN CLUB RANNALHI (Transfer Speed Boat) ۸۳۵$ ۱۵۵۰$ ۱۱۹۵$ GARDEN ROOM ۴* FB SUMMER ISLAND RESORT (Transfer Speed Boat) ۵۹۵$ ۱۱۹۵$ ۱۱۹۵$ SUPERIOR BEACH ۵* HB PARADISE ISLAND RESORT (Transfer Speed […]

توضیحات بیشتر...

تور مالدیو نوروز ۹۷

تور مالدیو نوروز 97

  تور مالدیو نوروز ۹۷ ۵ شب پرواز قطر       CHD     ۲-۱۲YRS    SGL DBL  GRADE HOTEL   ۶۳۵$ ۱۶۳۵$  ۱۰۷۰$ ۴*HB ADARAAN CLUB RANNALHI   ۷۹۵$ ۱۵۸۰$ ۱۱۵۰$ ۴*FB SUMMER ISLAND RESORT   ۶۸۵$ ۱۹۹۵$ ۱۱۴۰$ ۵*HB PARADISE ISLAND RESORT   ۶۸۵$ ۱۹۳۰$ ۱۱۶۰$ ۵*HB SUN ISLAND RESORT   ۶۸۵$ ۲۲۵۰$ ۱۳۷۵$ […]

توضیحات بیشتر...

تور مالدیو پاییز ۹۶

تور مالدیو پاییز 96

تور مالدیو پاییز۹۶ “۵ شب” پرواز قطری اعتبار:۱۱JAN-15MAR CHD (۲-۱۲YRS) SGL DBL TYPE OF ROOM GRADE HOTEL ۶۵۰$ ۱۵۹۵$ ۱۰۵۰$ STANDARD ۴*HB   ADARAAN CLUB RANNALHI (Transfer Speed Boat) ۸۳۵$ ۱۵۵۰$ ۱۱۹۵$ GARDEN ROOM ۴* FB SUMMER ISLAND RESORT (Transfer Speed Boat) ۵۹۵$ ۱۱۹۵$ ۱۱۹۵$ SUPERIOR BEACH ۵* HB PARADISE ISLAND RESORT (Transfer Speed Boat) […]

توضیحات بیشتر...