تور گرجستان زمستان ۹۶

تور گرجستان زمستان 96

(تفلیس) ۳-۴-۷ شب تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۰۳    اعتبار: تا آخر مارچ به غیر از ایام نوروز از ۲۷ اسفند تا ۱۰ فروردین      ۱۹۵٫۰۰۰تومان:INF کودک بدون تخت:۷۸۵۰۰۰تومان   موقعیت شب ۱۲-۶ ۱تخته ۲تخته هتل ۱۰ دقیقه مرکز شهر ۳ ۷۸۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰ ۷۹۵٫۰۰۰ LIKE ۴ ۷۹۵٫۰۰۰ ۹۳۵٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰ ۷ ۸۶۵٫۰۰۰ ۹۹۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰ مرکز شهر ۳ ۸۶۵٫۰۰۰ ۹۹۵٫۰۰۰ […]

توضیحات بیشتر...

تور گرجستان پاییز ۹۶

تور گرجستان پاییز 96

(تفلیس) ۳-۴-۷ شب تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۰۳    اعتبار: تا آخر ژانویه به غیر از ۲۵دسامبر و ۱۰ ژانویه      ۱۹۵٫۰۰۰تومان:INF کودک بدون تخت:۷۸۵۰۰۰تومان   موقعیت شب ۱۲-۶ ۱تخته ۲تخته هتل ۱۰ دقیقه مرکز شهر ۳ ۷۸۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰ ۷۹۵٫۰۰۰ LIKE ۴ ۷۹۵٫۰۰۰ ۹۳۵٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰ ۷ ۸۶۵٫۰۰۰ ۹۹۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰ مرکز شهر ۳ ۸۶۵٫۰۰۰ ۹۹۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰ ASTERION PALACE ۴ […]

توضیحات بیشتر...