تور بالی زمستان ۹۶

تور بالی زمستان 96

تور بالی زمستان ۹۶ سفر به بالی ۸ روز با پرواز قطر تاریخ انتشار:۲۶آذر   اکتبر اعتبار :  ۱۵MAR CHD N.B CHD W.B SGL DBL LOC GRADE HOTEL ۲۹۵$ – ۵۲۰$ ۳۱۵$ KUTA ۴*BB VASANTI HOTEL ۲۵۰$ ۲۹۵$ ۵۷۰$ ۳۴۵$ KUTA ۴*BB BALI RANI ۲۶۰$ ۴۱۵$ ۷۷۰$ ۴۵۵$ KUTA ۵*BB KUTA PARADISO   (DIX) ۲۶۰$ ۴۵۰$ […]

توضیحات بیشتر...

تور بالی پاییز ۹۶

تور بالی پاییز 96

سفر به بالی ۸ روز با پرواز قطر تاریخ انتشار:۲۶آذر   اکتبر اعتبار :  ۱۵MAR CHD N.B CHD W.B SGL DBL LOC GRADE HOTEL ۲۹۵$ – ۵۲۰$ ۳۱۵$ KUTA ۴*BB VASANTI HOTEL ۲۵۰$ ۲۹۵$ ۵۷۰$ ۳۴۵$ KUTA ۴*BB BALI RANI ۲۶۰$ ۴۱۵$ ۷۷۰$ ۴۵۵$ KUTA ۵*BB KUTA PARADISO   (DIX) ۲۶۰$ ۴۵۰$ ۹۱۰$ ۵۲۵$ NUSA DUA […]

توضیحات بیشتر...