۱۳ آبان ۵۷ دانش آموزان به شهادت رسیدند

13-آبان

۱۳ آبان و سه واقعه تاریخی

۱۳ آبان این روز را نمی‌توان از نظر اهمیت نسبت به دیگری اولی تر دانست چرا که هر کدام در دوره وقوع تاثیر گذاری خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر داده‌اند.

 

13 آبان

۱۳ آبان ۱۳۵۷  روز دانش‌آموز

سال ۱۳۵۷ هجری شمسی دانش آموزان بعد از تعطیل شدن مدارس به سوی دانشگاه شتافتند.این روز نشانه آن است که این قشر آگاه و متعهد، در راه رسیدن به اهداف والا و عظیم انقلاب اسلامی،از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.آن ها می خواستند همبستگی خود را با رهبر بت شکن خویش به جهان اعلام نمایند.این روز ریشه در مبارزه و قیام دانش آموزان متعهد و بیدار بر ضد رژیم شاه دارد.

تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳

سحرگاه ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دوباره کماندوهاى مـسلح اعـزامى از تـهـران، مـنزل امام خمـیـنى در قـم را محاصره کـردنـد.هـمـاننـد سال قـبـل همزمان  با نیایـش شبـانه امام خمینـى بـود.حضرت امام بازداشت و بـه هـمراه نیروهاى امـنـیـتى مـستقیما بـه فرودگاه مهرآباد تهران اعـزام و بـا یک فـرونـد هـواپـیـماى نظامى کـه از قبل آماده شـده بـود، تحت الحـفـظ مامـوریـن امـنیـتى و نظامى بـه آنکارا پـرواز کـرد. عـصـر آنـروز ساواک خـبـر تـبـعـیـد امـام را بـه اتهام اقـدام علیه امنیت کشـور ! در روزنـامه ها مـنتـشـر سـاخت.

تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸

در سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران با عنوان «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»، در اعتراض به اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، سفارت این کشور را به اشغال خود درآوردند.

 

 

🌎 fasleparvaz.com

🆔 t.me/fasleparvaztaraneh

🆔 www.instagram.com/fasleparvazagency/

ℹ️ www.linkedin.com/in/fasleparvazagency/

🔵 www.facebook.com/Fasleparvazagency

🔴 https://plus.google.com/fasleparvazagency

پاسخ دهید