عمومی

(تفلیس)

۳-۴-۷ شب

تاریخ:۱۳۹۶/۰۸/۰۸    اعتبار: NOV-DEC

     ۲۹۵٫۰۰۰تومان:INF         دانلود پکیج

موقعیت             مکانی                                   تعداد شب  ۱۲-۶ یک تخته دو تخته هتل
 

مرکز شهر

۳

 

۸۹۰٫۰۰۰ ۱٫۱۳۰٫۰۰۰ ۹۷۰٫۰۰۰  

/ASTERION PALACE

 LIKE

 ۳*BB

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

 

۴ ۹۱۰٫۰۰۰ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ ۱٫۰۳۰٫۰۰۰
۷ ۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۶۲۰٫۰۰۰ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰
۲۰ دقیقه تا مرکز شهر ۳ ۹۴۵٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۳۵٫۰۰۰ GARDEN/FUND/ TOSCANO

۳*BB

۲۰ دقیقه تا مرکز شهر ۴ ۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۱۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۷ ۱٫۰۹۵٫۰۰۰ ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ /BIG BEGI

GOLDEN PALACE 

۴*BB

۱۵ دقیقه تا مرکز شهر ۴ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۷ ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۷۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۰۳۵٫۰۰۰ ۱٫۵۳۵٫۰۰۰ ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ GNG/ COLOMBI

L PLAZA

VILTON

۴*BB

۴ ۱٫۰۹۵٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۳۹۵٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۹۵٫۰۰۰ MUSEUM

۴*BB

۴ ۱٫۳۷۰٫۰۰۰ ۲٫۷۳۵٫۰۰۰ ۱٫۸۲۰٫۰۰۰
۷ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰ ۲٫۴۹۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ ۲٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ MERCURE/HOLIDAY INN

۴*BB

 

۴ ۱٫۴۶۰٫۰۰۰ ۳٫۰۹۵٫۰۰۰ ۲٫۰۲۰٫۰۰۰
۷ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ۴٫۶۹۵٫۰۰۰ ۲٫۸۳۰٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۵۶۵٫۰۰۰ ۳٫۱۳۰٫۰۰۰ ۲٫۰۶۰٫۰۰۰ THE BILTMORE HOTEL

(RADISSON BLU(STD

۵*BB

۴ ۱٫۶۵۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰ ۲٫۳۹۵٫۰۰۰
۷ ۲٫۱۹۵٫۰۰۰ ۵٫۸۹۵٫۰۰۰ ۳٫۴۵۰٫۰۰۰

توجه:

کودک بدون تخت۷۹۵٫۰۰۰تومان می باشد.

توجه : خدمات همه هتل ها BB هستند.

خدمات تور گرجستان پاییز ۹۶:

بلیط پرواز رفت و برگشت+ترانسفر فرودگاهی+بیمه+راهنما+ترانسفر بین تفلیس و باتومی (رفت و برگشت)

توضیحات:

نرخINF مبلغ ۲۹۵٫۰۰۰تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

تور با پایین ترین نرخ پرواز حساب شده است.در صورت بالا رفتن نرخ پرواز  مابه تفاوت آن اخذ می گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 


 (تفلیس)

۳-۴-۷ شب

هواپیمایی آسمان

تاریخ:۱۳۹۶/۰۷/۲۹    اعتبار:۳۱اکتبر      ۲۹۵٫۰۰۰تومان:INF

  موقعیت مکانی                  تعداد

 شب

۱۲-۶ یک تخته دو تخته هتل
مرکز شهر  

۳

 

 

۸۷۵٫۰۰۰

 

۱٫۱۲۵٫۰۰۰

 

۹۳۰٫۰۰۰

LIKE
 

 ASTERION PALCE

 

 

۳*BB

۱۰ دقیقه

تا مرکز شهر

۱۰ دقیقه

تا مرکز شهر

 

۴

 

۸۹۵٫۰۰۰

 

۱٫۲۲۵٫۰۰۰

 

۹۹۵٫۰۰۰

مرکز شهر

 

 

۷

 

۹۹۵٫۰۰۰

 

۱٫۵۹۵٫۰۰۰

 

۱٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۰ دقیقه

تا مرکز شهر

۳ ۸۹۵٫۰۰۰ ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ ۹۹۵٫۰۰۰ FUND/ TOSCANO

۳*BB

 

مرکز شهر

۴ ۹۳۵٫۰۰۰ ۱٫۳۲۵٫۰۰۰ ۱٫۰۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۰۳۵٫۰۰۰ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۱٫۲۷۵٫۰۰۰
۱۰ دقیقه

تا مرکز شهر

۳ ۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۴۱۵٫۰۰۰ ۱٫۱۳۵٫۰۰۰ GNG/L PLAZA/BIG BEGI

۴*BB

۴ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱٫۲۴۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۴۹۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ۱٫۵۳۵٫۰۰۰ ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ GOLDEN PALACE/ COLOMBI/VILTON

۴*BB

۴ ۱٫۰۹۵٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۴۲۵٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ ۲٫۲۲۵٫۰۰۰ ۱٫۵۶۵٫۰۰۰ MUSEUM

۴*BB

۴ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۲٫۶۶۵٫۰۰۰ ۱٫۷۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۲٫۴۵۰٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۳۹۵٫۰۰۰ ۲٫۸۹۵٫۰۰۰ ۱٫۸۹۵٫۰۰۰ RADISSON BLU

۵*BB

۴ ۱٫۵۶۰٫۰۰۰ ۳٫۵۳۵٫۰۰۰ ۲٫۲۳۵٫۰۰۰
۷ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۵٫۰۰۰ ۳٫۱۹۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۴۹۵٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۰۶۵٫۰۰۰ THE BILTMORE HOTEL

۵*BB

۴ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۲٫۴۶۵٫۰۰۰
۷ ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ ۳٫۶۳۵٫۰۰۰

توجه:

کودک بدون تخت۷۹۵٫۰۰۰تومان می باشد.

توجه : خدمات همه هتل ها BB هستند.

خدمات تور گرجستان پاییز ۹۶:

بلیط پرواز رفت و برگشت+ترانسفر فرودگاهی+بیمه+راهنما+ترانسفر بین تفلیس و باتومی (رفت و برگشت)

توضیحات:

نرخINF مبلغ ۲۹۵٫۰۰۰تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

تور با پایین ترین نرخ پرواز حساب شده است.در صورت بالا رفتن نرخ پرواز  مابه تفاوت آن اخذ می گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.


صفحات مرتبط با تور گرجستان پاییز ۹۶:

تور گرجستان،تور گرجستان تابستان ۹۶،تفلیس ،باتومی ،آژانس مسافرتی ، آژانس هواپیمایی

 

حرکت های موجود

در اینجا مختصری درباره تور گرجستان پاییز 96 برای شما سفر دوستان عزیزمان توضیح می دهیم.در منطقه قفقاز اوراسیا کشوری به نام گرجستان واقع شده است.از شمال با روسیه،از جنوب با ترکیه و ارمنستان،از غرب با دریای سیاه و از شرق با آذربایجان هم مرز می باشد.در واقع گرجستان هم در قاره اروپا هم در قاره آسیا است.زبان مردمش گرجی است و مسیحی هستند...برای خواندن کامل مطالب گرجستان به صفحه تور گرجستان مراجعه بفرمایید.
متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند
گرجستان در یک نگاه
مساحت:69،700 کیلومتر مربع
جمعیت:4،630،841 نفر
پایتخت:تفلیس
واحد پول:لری
دامنه اینترنتی:ge. پیش شماره:995+