عمومی

(تفلیس)

۳-۴-۷ شب

تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۰۳    اعتبار: تا آخر مارچ

به غیر از ایام نوروز از ۲۷ اسفند تا ۱۰ فروردین

     ۱۹۵٫۰۰۰تومان:INF کودک بدون تخت:۷۸۵۰۰۰تومان

 

دانلود پکیج

موقعیت شب ۱۲-۶ ۱تخته ۲تخته هتل
۱۰ دقیقه مرکز شهر ۳ ۷۸۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰ ۷۹۵٫۰۰۰ LIKE
۴ ۷۹۵٫۰۰۰ ۹۳۵٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰
۷ ۸۶۵٫۰۰۰ ۹۹۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۸۶۵٫۰۰۰ ۹۹۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰ ASTERION PALACE
۴ ۸۹۵٫۰۰۰ ۱٫۰۹۵٫۰۰۰ ۹۳۵٫۰۰۰
۷ ۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۲۹۵٫۰۰۰ ۱٫۰۴۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۸۹۵٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۹۴۵٫۰۰۰ GNG
۴ ۹۱۵٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۹۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۰۱۵٫۰۰۰ ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ ۱٫۱۱۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۹۳۵٫۰۰۰ ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ ۱٫۰۱۵٫۰۰۰ BIG BEGI
۴ ۹۵۰٫۰۰۰ ۱٫۳۱۵٫۰۰۰ ۱٫۰۸۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۷۵٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۰۹۵٫۰۰۰ ALPHABEL/COLOMBI
۴ ۱٫۰۱۵٫۰۰۰ ۱٫۵۲۵٫۰۰۰ ۱٫۱۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۴۵۰٫۰۰۰
مرکز شهر

۱۵دقیق تا مرکز شهر

۳ ۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ L PLAZA/GOLDEN PALACE
۴ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۷ ۱٫۱۴۵٫۰۰۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۵دقیق تا مرکز شهر

مرکز شهر

 

۳ ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ۱٫۵۳۵٫۰۰۰ ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ BEUMONDE GARDEN/VITON
۴ ۱٫۰۹۵٫۰۰۰ ۱٫۷۴۵٫۰۰۰ ۱٫۲۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۴۱۵٫۰۰۰ ۱۶۳۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۰۶۵۰٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱٫۲۹۵٫۰۰۰ CITY CENTER
۴ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱٫۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۴۳۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۳۶۵٫۰۰۰ ۲٫۸۶۵٫۰۰۰ ۱٫۸۶۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۲۸۵٫۰۰۰ ۲٫۲۶۵٫۰۰۰ ۱٫۵۸۵٫۰۰۰ MUSEUM/ MARRIOT COURTYRD
۴ ۱٫۳۹۵٫۰۰۰ ۲٫۶۹۵٫۰۰۰ ۱٫۷۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۷۹۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰ ۲٫۴۹۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۲۹۵٫۰۰۰ ۲٫۵۳۵٫۰۰۰ ۱٫۸۹۵٫۰۰۰ MERCURE/ HOLIDAY INN
۴ ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ ۳٫۰۹۵٫۰۰۰ ۱٫۹۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۸۶۵٫۰۰۰ ۴٫۶۹۵٫۰۰۰ ۲٫۷۹۵٫۰۰۰
مرکز شهر ۳ ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ BILTMORE HOTEL/RADISSON BLUE
۴ ۱٫۵۹۵٫۰۰۰ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ ۲٫۲۹۵٫۰۰۰
۷ ۲٫۱۲۵٫۰۰۰ ۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۳٫۲۹۵٫۰۰۰

 

خدمات تور گرجستان زمستان ۹۶:

  • بلیط پرواز رفت و برگشت+ترانسفر فرودگاهی+بیمه+راهنما+ترانسفر فرودگاهی +راهنما

توضیحات:

  • نرخINF مبلغ ۱۹۵٫۰۰۰تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.
  • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  • تور با پایین ترین نرخ پرواز حساب شده است.در صورت بالا رفتن نرخ پرواز  مابه تفاوت آن اخذ می گردد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 

 


صفحات مرتبط با تور گرجستان زمستان ۹۶:

تور گرجستان،تور گرجستان تابستان ۹۶،تفلیس ،باتومی ،آژانس مسافرتی ، آژانس هواپیمایی

 

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند