عمومی

 

تور گرجستان تابستان ۹۶ (تفلیس _ باتومی)

۴ شب تفلیس+۳ شب باتومی

هواپیمایی آسمان

رفت تفلیس برگشت باتومی و  یا بالعکس(چهارشنبه هر هفته)

تاریخ:۱۳۹۶/۰۶/۰۶    اعتبار:۳۰سپتامبر     کودک بدون تخت:۸۹۵٫۰۰۰تومان      ۲۹۵٫۰۰۰تومان:INF
    LOCATION CHD WB SNG DBL STAR هتل
۱۵ دقیقه تا مرکز شهر  

۱٫۹۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۶۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۲۹۵٫۰۰۰

 

۳*

 

POLO
مرکز شهر GEORGIAN PALACE
مرکز شهر  

۱٫۷۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۶۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۱۹۵٫۰۰۰

 

۳*

 

GARDEN
مرکز شهر MARI
مرکز شهر  

۲٫۲۹۵٫۰۰۰

 

۳٫۶۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۷۹۵٫۰۰۰

 

۴*

GNG
مرکز شهر AQUA PARK HOTEL
مرکز شهر  

۲٫۳۹۵٫۰۰۰

 

۳٫۹۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۸۹۵٫۰۰۰

 

۴*

L PLAZA
مرکز شهر SPUTNIK
مرکز شهر  

۲٫۸۹۵٫۰۰۰

 

۵٫۱۹۵٫۰۰۰

 

۳٫۶۹۵٫۰۰۰

 

۴*

MUSEUM
مرکز شهر INTOURIST
مرکز شهر  

۲٫۹۹۵٫۰۰۰

 

۵٫۴۹۵٫۰۰۰

 

۳٫۶۹۵٫۰۰۰

 

۵*

MERCURE
مرکز شهر INTOURIST
مرکز شهر  

۳٫۱۹۵٫۰۰۰

 

۶٫۶۹۵٫۰۰۰

 

۴٫۲۹۵٫۰۰۰

 

۵*

MARRIOT TBLISI
مرکز شهر EUPHORIA
مرکز شهر  

۴٫۱۹۵٫۰۰۰

 

۸٫۱۹۵٫۰۰۰

 

۵٫۰۹۵٫۰۰۰

 

۵*

BILTMORE

 

مرکز شهر EUPHORIA

FB+

مرکز شهر  

۳٫۴۹۵٫۰۰۰

 

۷٫۷۹۵٫۰۰۰

 

۴٫۹۹۵٫۰۰۰

 

۵*

RADDISON BLU
مرکز شهر RADDISON BLU

خدمات تور:

بلیط پرواز رفت و برگشت+ترانسفر فرودگاهی+بیمه+راهنما+ترانسفر بین تفلیس و باتومی

توضیحات:

نرخINF مبلغ ۲۹۵٫۰۰۰تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

تور با پایین ترین نرخ پرواز حساب شده است.

در صورت بالا رفتن نرخ پرواز  مابه تفاوت آن اخذ می گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسدولیتی در قبال آن نخواهد داشت.


تور گرجستان تابستان ۹۶ (تفلیس _ باتومی)

۴ شب تفلیس+۳ شب باتومی

هواپیمایی آسمان

رفت تفلیس برگشت باتومی و  یا بالعکس(پکیج NET)

تاریخ:۱۳۹۶/۰۶/۰۶    اعتبار:۳۰سپتامبر     کودک بدون تخت:۸۹۵٫۰۰۰تومان      ۲۹۵٫۰۰۰تومان:INF

 

    LOCATION CHD WB SNG DBL STAR هتل
۱۵ دقیقه تا مرکز شهر  

۱٫۵۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۲۹۵٫۰۰۰

 

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

 

۳*

 

POLO
مرکز شهر GEORGIAN PALACE
مرکز شهر  

۱٫۳۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۲۹۵٫۰۰۰

 

۱٫۷۹۵٫۰۰۰

 

۳*

 

GARDEN
مرکز شهر MARI
مرکز شهر  

۱٫۸۹۵٫۰۰۰

 

۳٫۲۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۳۹۵٫۰۰۰

 

۴*

GNG
مرکز شهر AQUA PARK HOTEL
مرکز شهر  

۱٫۹۹۵٫۰۰۰

 

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

 

۲٫۴۹۵٫۰۰۰

 

۴*

L PLAZA
مرکز شهر SPUTNIK
مرکز شهر ۲٫۴۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰ ۳٫۲۹۵٫۰۰۰  

۴*

MUSEUM
مرکز شهر INTOURIST
مرکز شهر ۲٫۵۹۵٫۰۰۰ ۵٫۰۹۵٫۰۰۰ ۳٫۲۹۵٫۰۰۰

 

 

۵*

MERCURE
مرکز شهر INTOURIST
مرکز شهر  

۲٫۷۹۵٫۰۰۰

 

۶٫۲۹۵٫۰۰۰

 

۳٫۸۹۵٫۰۰۰

 

۵*

MARRIOT TBLISI
مرکز شهر EUPHORIA
مرکز شهر  

۳٫۰۹۵٫۰۰۰

 

۷٫۳۹۵٫۰۰۰

 

۴٫۵۹۵٫۰۰۰

 

۵*

BILTMORE
مرکز شهر EUPHORIA
مرکز شهر ۳٫۷۹۵٫۰۰۰ ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ ۴٫۶۹۵٫۰۰۰  

۵*

RADDISON BLU
مرکز شهر RADDISON BLU

خدمات تور:

بلیط پرواز رفت و برگشت+ترانسفر فرودگاهی+بیمه+راهنما+ترانسفر بین تفلیس و باتومی (رفت و برگشت)

توضیحات:

نرخINF مبلغ ۲۹۵٫۰۰۰تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

تور با پایین ترین نرخ پرواز حساب شده است.در صورت بالا رفتن نرخ پرواز  مابه تفاوت آن اخذ می گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسدولیتی در قبال آن نخواهد داشت.


 

تور گرجستان تابستان ۹۶ (تفلیس)

۳-۴-۷ شب

هواپیمایی آسمان

تاریخ:۱۳۹۶/۰۶/۰۶    اعتبار:۳۰سپتامبر      ۲۹۵٫۰۰۰تومان:INF

 

هتل هاو موقعیت                   تعداد شب ها ۱۲-۶ یک تخته دو تخته
*۳      ASTERION PALACE

مرکز شهر

 

۳

 

۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ۱٫۵۳۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
*۳     DREAM HOTEL

۱۰دقیقه تا مرکز شهر 

*۳  LIKE

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

 

۴

۱٫۲۹۵٫۰۰۰ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۱٫۳۹۵٫۰۰۰
*۳ GARDEN

مرکز شهر

 

۷

۱٫۳۶۵٫۰۰۰ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۹۵٫۰۰۰
*۳ FUND TOSCANO

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

۳ ۱٫۲۹۵٫۰۰۰ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۱٫۴۲۵٫۰۰۰
*۳ D PLAZA 

مرکز شهر

۴ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱٫۴۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۴۹۵٫۰۰۰ ۲٫۳۹۵٫۰۰۰ ۱٫۷۹۵٫۰۰۰
*۴   GNG

*۴ L PLAZA

۱۰ دقیقه تا مرکز شهر

۳ ۱٫۴۳۵٫۰۰۰ ۱٫۹۹۵٫۰۰۰ ۱٫۵۹۵٫۰۰۰
۴ ۱٫۵۱۵٫۰۰۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۵٫۰۰۰ ۲٫۰۹۵٫۰۰۰
*۴ IVERIA INN
COLOMBI
VILTONمرکز شهر
۳ ۱٫۴۷۵٫۰۰۰ ۲٫۰۹۵٫۰۰۰ ۱٫۶۶۰٫۰۰۰
۴ ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ۲٫۳۹۵٫۰۰۰ ۱٫۷۹۵٫۰۰۰
۷ ۱٫۷۹۵٫۰۰۰ ۳٫۱۹۵٫۰۰۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
*۴ MUSEUM

HOLIDAY INN

مرکز شهر

۳ ۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۲٫۸۹۵٫۰۰۰ ۲٫۰۹۵٫۰۰۰
۴ ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ ۳٫۳۹۵٫۰۰۰ ۲٫۳۹۵٫۰۰۰
۷ ۲٫۱۹۵٫۰۰۰ ۴٫۹۹۵٫۰۰۰ ۳٫۰۹۵٫۰۰۰
*۵   MARRIOT TBLISI

مرکز شهر

۳ ۲٫۰۹۵٫۰۰۰ ۳٫۸۹۵٫۰۰۰ ۲٫۶۹۵٫۰۰۰
۴ ۲٫۲۹۵٫۰۰۰ ۴٫۶۹۵٫۰۰۰ ۳٫۰۹۵٫۰۰۰
۷ ۲٫۸۹۵٫۰۰۰ ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۲۹۵٫۰۰۰
*۵ RADISSON BLU

مرکز شهر

۳ ۲٫۱۹۵٫۰۰۰ ۴٫۲۹۵٫۰۰۰ ۲٫۸۹۵٫۰۰۰
۴ ۲٫۴۹۵٫۰۰۰ ۵٫۲۹۵٫۰۰۰ ۳٫۳۹۵٫۰۰۰
۷ ۳٫۱۹۵٫۰۰۰ ۷٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰

توجه : خدمات همه هتل ها BB هستند.

خدمات تور:

بلیط پرواز رفت و برگشت+ترانسفر فرودگاهی+بیمه+راهنما+ترانسفر بین تفلیس و باتومی (رفت و برگشت)

توضیحات:

نرخINF مبلغ ۲۹۵٫۰۰۰تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

تور با پایین ترین نرخ پرواز حساب شده است.در صورت بالا رفتن نرخ پرواز  مابه تفاوت آن اخذ می گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسدولیتی در قبال آن نخواهد داشت.


کلمات جستجو:

تور گرجستان تابستان ۹۶،تور گرجستان ، تور ،تابستان ۹۶ ،گرجستان ،تفلیس ،باتومی ،تفلیس و باتومی ، آژانس ،آژانس مسافرتی ، آژانس هواپیمایی

 

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند
گرجستان در یک نگاه
مساحت:69،700 کیلومتر مربع
جمعیت:4،630،841 نفر
پایتخت:تفلیس
واحد پول:لری
دامنه اینترنتی:ge. پیش شماره:995+