عمومی

تور آنتالیا ۷شب و ۸روز

 

HOTEL RATE DBL SGL (CHD(W.B
AGON ۳ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰ ۵٫۲۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۴۵٫۰۰۰
LARA HADRIANUS ۴ ۵٫۷۹۵٫۰۰۰ ۶٫۷۹۵٫۰۰۰ ۴٫۵۴۵٫۰۰۰
CENDER ۴ ۵٫۸۹۵٫۰۰۰ ۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ۴٫۵۹۵٫۰۰۰
SENSITIVE PREMIUM ۵ ۶٫۴۴۵٫۰۰۰ ۷٫۶۴۵٫۰۰۰ ۴٫۶۹۵٫۰۰۰
LAREN FAMILY ۵ ۶٫۷۹۵٫۰۰۰ ۸٫۱۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۴۵٫۰۰۰
LIMAK LIMRA ۵ ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰
LARA FAMILY CLUB ۵ ۷٫۰۹۵٫۰۰۰ ۸٫۵۴۵٫۰۰۰ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰
AKKA ALINDA ۵ ۷٫۱۹۵٫۰۰۰ ۸٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰
GRAND PARK LARA ۵ ۷٫۱۹۵٫۰۰۰ ۸٫۶۴۵٫۰۰۰ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰
RAMADA RESORT LARA ۵ ۷٫۲۹۵٫۰۰۰ ۸٫۸۴۵٫۰۰۰ ۴٫۸۹۵٫۰۰۰
KARMIR ۵ ۷٫۴۴۵٫۰۰۰ ۹٫۱۴۵٫۰۰۰ ۴٫۸۴۵٫۰۰۰
KERVANSARAY KUNDU ۵ ۷٫۶۹۵٫۰۰۰ ۹٫۶۴۵٫۰۰۰ ۴٫۸۹۵٫۰۰۰
AKKA ANTEDON ۵ ۷٫۹۴۵٫۰۰۰ ۹٫۸۴۵٫۰۰۰ ۴٫۹۴۵٫۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ۵ ۸٫۳۴۵٫۰۰۰ ۱۰٫۲۹۵٫۰۰۰ ۴٫۹۹۵٫۰۰۰
KERVANSARAY LARA ۵ ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ ۵٫۰۴۵٫۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE ۵ ۸٫۶۴۵٫۰۰۰ ۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ ۵٫۶۴۵٫۰۰۰
KAYA BELEK ۵ ۸٫۸۴۵٫۰۰۰ ۱۱٫۱۹۵٫۰۰۰ ۵٫۱۴۵٫۰۰۰
LIBERTY LARA ۵ ۸٫۹۹۵٫۰۰۰ ۱۱٫۶۹۵٫۰۰۰ ۵٫۱۹۵٫۰۰۰
ADALYA ELITE ۵ ۹٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱۲٫۱۹۵٫۰۰۰ ۵٫۵۴۵٫۰۰۰
SHERWOOD BREEZES ۵ ۱۰٫۴۹۵٫۰۰۰ ۱۳٫۵۹۵٫۰۰۰ ۵٫۷۹۵٫۰۰۰
TITANIC BEACH ۵ ۱۰٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱۲٫۳۹۵٫۰۰۰ ۵٫۱۹۵٫۰۰۰
ELA QUALITY ۵ ۱۰٫۷۹۵٫۰۰۰ ۱۶٫۱۹۵٫۰۰۰ ۵٫۵۴۵٫۰۰۰
RIXOS SUNGATE ۵ ۱۰٫۷۹۵٫۰۰۰ ۱۶٫۱۹۵٫۰۰۰ ۵٫۵۴۵٫۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۵ ۱۱٫۰۹۵٫۰۰۰ ۱۴٫۵۹۵٫۰۰۰ ۵٫۵۹۵٫۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۵ ۱۲٫۱۹۵٫۰۰۰ ۱۶٫۱۹۵٫۰۰۰ ۵٫۷۹۵٫۰۰۰
ROYAL HOLIDAY PALACE ۵ ۱۲٫۳۹۵٫۰۰۰ ۱۶٫۴۹۵٫۰۰۰ ۸٫۲۹۵٫۰۰۰
ROYAL SEGINUS ۵ ۱۲٫۳۹۵٫۰۰۰ ۱۶٫۴۹۵٫۰۰۰ ۸٫۲۹۵٫۰۰۰
SUENO GOLF RESORT ۵ ۱۳٫۶۹۵٫۰۰۰ ۱۸٫۴۹۵٫۰۰۰ ۶٫۰۴۵٫۰۰۰
SUENO DELUX HOTEL ۵ ۱۵٫۰۹۵٫۰۰۰ ۲۰٫۴۹۵٫۰۰۰ ۶٫۴۹۵٫۰۰۰
کودک بدون تخت:۴٫۲۹۵٫۰۰۰تومان INF:295.000تومان

 

 

نوع اتاق،ستاره،سرویس،موقعیت مکانی هتل های آنتالیا نوروز ۹۸

 

HOTEL ROOM TYPE RATE SRV LOC
AGON STD ۳ BB KEMER
LARA HADRIANUS STD ۴ ALL LARA
CENDER STD ۴ ALL ANTALYA
SENSITIVE PREMIUM STD ۵ UALL BELEK
LAREN FAMILY STD ۵ ALL ANTALYA
LIMAK LIMRA PARK ۵ ALL KEMER
LARA FAMILY CLUB STD ۵ UALL KONDU
AKKA ALINDA ANEX ۵ UALL KEMER
GRAND PARK LARA STD ۵ ALL LARA
RAMADA RESORT LARA STD ۵ UALL LARA
KARMIR STD ۵ ALL KEMER
KERVANSARAY KUNDU STD ۵ UALL LARA
AKKA ANTEDON STD ۵ UALL KEMER
ORANGE COUNTY KEMER STD ۵ UALL KEMER
KERVANSARAY LARA STD ۵ UALL LARA
ASTERIA KREMLIN PALACE STD ۵ UALL KONDU
KAYA BELEK STD ۵ UALL BELEK
LIBERTY LARA STD ۵ UALL LARA
ADALYA ELITE STD ۵ UALL LARA
SHERWOOD BREEZES STD ۵ UALL LARA
TITANIC BEACH STD ۵ UALL LARA
ELA QUALITY STD ۵ UALL BELEK
RIXOS SUNGATE STD ۵ UALL KEMER
DELPHIN BE GRAND STD ۵ UALL LARA
DELPHIN IMPERIAL SUPERIOR ۵ UALL LARA
ROYAL HOLIDAY PALACE SUPERIOR ۵ UALL LARA
ROYAL SEGINUS SUPERIOR ۵ UALL LARA
SUENO GOLF RESORT DELUXE ۵ UALL BELEK
SUENO DELUX HOTEL STD ۵ UALL BELEK
کودک بدون تخت:۴٫۲۹۵٫۰۰۰تومان INF:295.000تومان

 

 

  • بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس ۳۱۰ ماهان (دنیزلی) ،ترانسفر رفت و برگشت ،بیمه مسافرتی تا سقف ۱۰٫۰۰۰یورو ،اقامت طبق برد هتل،راهنما ،برنامه شاد نوروزی
  • پرواز و هتل،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

 

تور آنتالیا ۷شب و ۸روز (پرواز ماهان)

رفت:۸فروردین

 

HOTEL RATE DBL SGL (CHD(WB
AGON ۳ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۴۹۵٫۰۰۰ ۳٫۵۴۵٫۰۰۰
LARA HADRIANUS ۴ ۴٫۹۹۵٫۰۰۰ ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۴۵٫۰۰۰
CENDER ۴ ۵٫۰۹۵٫۰۰۰ ۶٫۰۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰
SENSITIVE PREMIUM ۵ ۵٫۶۴۵٫۰۰۰ ۶٫۸۴۵٫۰۰۰ ۳٫۸۹۵٫۰۰۰
LAREN FAMILY ۵ ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ ۷٫۳۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۴۵٫۰۰۰
LIMAK LIMRA ۵ ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ ۷٫۵۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
LARA FAMILY CLUB ۵ ۶٫۲۹۵٫۰۰۰ ۷٫۷۴۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
AKKA ALINDA ۵ ۶٫۳۹۵٫۰۰۰ ۷٫۸۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
GRAND PARK LARA ۵ ۶٫۳۹۵٫۰۰۰ ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
RAMADA RESORT LARA ۵ ۶٫۴۹۵٫۰۰۰ ۸٫۰۴۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
KARMIR ۵ ۶٫۶۴۵٫۰۰۰ ۸٫۳۴۵٫۰۰۰ ۴٫۰۴۵٫۰۰۰
KERVANSARAY KUNDU ۵ ۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ۸٫۸۴۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
AKKA ANTEDON ۵ ۷٫۱۴۵٫۰۰۰ ۹٫۰۴۵٫۰۰۰ ۴٫۱۴۵٫۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ۵ ۷٫۵۴۵٫۰۰۰ ۹٫۴۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰
KERVANSARAY LARA ۵ ۷٫۵۹۵٫۰۰۰ ۹٫۷۴۵٫۰۰۰ ۴٫۲۴۵٫۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE ۵ ۷٫۶۹۵٫۰۰۰ ۹٫۵۹۵٫۰۰۰ ۴٫۶۹۵٫۰۰۰
KAYA BELEK ۵   ۸٫۰۴۵٫۰۰۰ ۱۰٫۳۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۴۵٫۰۰۰
LIBERTY LARA ۵ ۸٫۱۹۵٫۰۰۰ ۱۰٫۸۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۹۵٫۰۰
ADALYA ELITE ۵ ۸٫۷۹۵٫۰۰۰ ۱۱٫۳۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۴۵٫۰۰۰
SHERWOOD BREEZES ۵ ۹٫۶۹۵٫۰۰۰ ۱۲٫۷۹۵٫۰۰۰ ۴٫۹۹۵٫۰۰۰
TITANIC BEACH ۵ ۹٫۷۹۵٫۰۰۰ ۱۱٫۵۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۹۵٫۰۰۰
ELA QUALITY ۵ ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ ۱۵٫۳۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۴۵٫۰۰۰
RIXOS SUNGATE ۵ ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ ۱۵٫۳۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۴۵٫۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۵ ۱۰٫۲۹۵٫۰۰۰ ۱۳٫۷۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۹۵٫۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۵ ۱۱٫۳۹۵٫۰۰۰ ۱۵٫۳۹۵٫۰۰۰ ۴٫۹۹۵٫۰۰۰
ROYAL HOLIDAY PALACE ۵ ۱۱٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۷٫۴۹۵٫۰۰۰
ROYAL SEGINUS ۵ ۱۱٫۵۹۵٫۰۰۰ ۱۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۷٫۴۹۵٫۰۰۰
SUENO GOLF RESORT ۵ ۱۲٫۸۹۵٫۰۰۰ ۱۷٫۶۹۵٫۰۰۰ ۵٫۲۴۵٫۰۰۰
SUENO DELUX HOTEL ۵ ۱۴٫۲۹۵٫۰۰۰ ۱۹٫۶۹۵٫۰۰۰ ۵٫۶۹۵٫۰۰۰
کودک بدون تخت:۳٫۴۹۵٫۰۰۰تومان INF:295.000تومان

 

نوع اتاق،ستاره،سرویس،موقعیت مکانی هتل های آنتالیا نوروز ۹۸

 

HOTEL ROOM TYPE RATE SRV LOC
AGON STD ۳ BB KEMER
LARA HADRIANUS STD ۴ ALL LARA
CENDER STD ۴ ALL ANTALYA
SENSITIVE PREMIUM STD ۵ UALL BELEK
LAREN FAMILY STD ۵ ALL ANTALYA
LIMAK LIMRA PARK ۵ ALL KEMER
LARA FAMILY CLUB STD ۵ UALL KONDU
AKKA ALINDA ANEX ۵ UALL KEMER
GRAND PARK LARA STD ۵ ALL LARA
RAMADA RESORT LARA STD ۵ UALL LARA
KARMIR STD ۵ ALL KEMER
KERVANSARAY KUNDU STD ۵ UALL KONDU
AKKA ANTEDON STD ۵ UALL KEMER
ORANGE COUNTY KEMER STD ۵ UALL KEMER
KERVANSARAY LARA STD ۵ UALL LARA
ASTERIA KREMLIN PALACE STD ۵ UALL KONDU
KAYA BELEK STD ۵ UALL BELEK
LIBERTY LARA STD ۵ UALL LARA
ADALYA ELITE STD ۵ UALL LARA
SHERWOOD BREEZES STD ۵ UALL LARA
TITANIC BEACH STD ۵ UALL LARA
ELA QUALITY STD ۵ UALL BELEK
RIXOS SUNGATE STD ۵ UALL KEMER
DELPHIN BE GRAND STD ۵ UALL LARA
DELPHIN IMPERIAL SUPERIOR ۵ UALL LARA
ROYAL HOLIDAY PALACE SUPERIOR ۵ UALL LARA
ROYAL SEGINUS SUPERIOR ۵ UALL LARA
SUENO GOLF RESORT DELUXE ۵ UALL BELEK
SUENO DELUX HOTEL STD ۵ UALL BELEK

 

 

  • بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس ۳۱۰ ماهان (دنیزلی) ،ترانسفر رفت و برگشت ،بیمه مسافرتی تا سقف ۱۰٫۰۰۰یورو ،اقامت طبق برد هتل،راهنما ،برنامه شاد نوروزی
  • پرواز و هتل،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

 

 


راه های ارتباطی با فصل پرواز ترانه

 

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند