عمومی

تور آنتالیا ۵شب و ۶ روز

رفت:۸و۹فروردین

 

 

HOTEL DBL SGL (CHD(W.B
AGON ۳٫۷۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۴۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰
LARA HADRIANUS ۴٫۵۹۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۵٫۰۰۰ ۳٫۴۹۵٫۰۰۰
CENDER ۴٫۶۹۵٫۰۰۰ ۵٫۵۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰
RAMADA SIDE ۵٫۰۹۵٫۰۰۰ ۵٫۹۴۵٫۰۰۰ ۳٫۸۴۵٫۰۰۰
SENSITIVE PREMIUM ۵٫۲۴۵٫۰۰۰ ۶٫۲۹۵٫۰۰۰ ۳٫۸۴۵٫۰۰۰
OZKAYMAK FALEZ HOTEL ۵٫۵۴۵٫۰۰۰ ۶٫۵۹۵٫۰۰۰ ۳٫۸۹۵٫۰۰۰
LIMAK LIMRA ۵٫۷۴۵٫۰۰۰ ۶٫۷۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۴۵٫۰۰۰
LARA FAMILY CLUB ۵٫۷۴۵٫۰۰۰ ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
AKKA ALINDA ۵٫۸۴۵٫۰۰۰ ۷٫۱۴۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
GRAND PARK LARA ۵٫۸۹۵٫۰۰۰ ۷٫۱۹۵٫۰۰۰ ۴٫۰۴۵٫۰۰۰
RAMADA RESORT LARA ۵٫۸۹۵٫۰۰۰ ۷٫۱۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
KARMIR ۶٫۱۴۵٫۰۰۰ ۷٫۴۹۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
AKKA ANTEDON ۶٫۴۹۵٫۰۰۰ ۷٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۴۵٫۰۰۰
KERVANSARAY LARA ۶٫۵۴۵٫۰۰۰ ۸٫۲۴۵٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰
PALOMA FORESTA ۶٫۵۹۵٫۰۰۰ ۸٫۱۹۵٫۰۰۰ ۴٫۲۹۵٫۰۰۰
LIBERTY HOTEL LARA ۶٫۵۹۵٫۰۰۰ ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ۶٫۷۴۵٫۰۰۰ ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE ۶٫۹۴۵٫۰۰۰ ۸٫۳۹۵٫۰۰۰ ۴٫۵۴۵٫۰۰۰
KAYA BELEK ۷٫۰۹۵٫۰۰۰ ۸٫۸۹۵٫۰۰۰ ۴٫۲۹۵٫۰۰۰
MELAS LARA ۷٫۱۹۵٫۰۰۰ ۸٫۸۹۵٫۰۰۰ ۴٫۲۹۵٫۰۰۰
ADALYA ELITE LARA ۷٫۴۹۵٫۰۰۰ ۹٫۴۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۴۵٫۰۰۰
BELLIS ۷٫۴۹۵٫۰۰۰ ۹٫۶۴۵٫۰۰۰ ۴٫۳۴۵٫۰۰۰
کودک بدون تخت:۳٫۷۹۵٫۰۰۰تومان INF:295.000تومان

 

 

  • بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس ۳۱۰ ماهان (دنیزلی) ،ترانسفر رفت و برگشت ،بیمه مسافرتی تا سقف ۱۰٫۰۰۰یورو ،اقامت طبق برد هتل،راهنما ،برنامه شاد نوروزی
  • پرواز و هتل،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.


تور آنتالیا ۵شب و ۶ روز

رفت:۲۸و ۲۹ اسفند،۱و۲و۳و۴و۵و۶فروردین

 

HOTEL DBL SGL (CHD(W.B
AGON ۳٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۴۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰
LARA HADRIANUS ۴٫۷۹۵٫۰۰۰ ۵٫۵۹۵٫۰۰۰ ۳٫۸۹۵٫۰۰۰
CENDER ۴٫۸۹۵٫۰۰۰ ۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۳٫۸۹۵٫۰۰۰
RAMADA SIDE ۵٫۳۹۵٫۰۰۰ ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
SENSITIVE PREMIUM ۵٫۵۴۵٫۰۰۰ ۶٫۳۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
OZKAYMAK FALEZ HOTEL ۵٫۷۹۵٫۰۰۰ ۶٫۷۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۴۵٫۰۰۰
LARA FAMILY CLUB ۵٫۸۹۵٫۰۰۰ ۷٫۱۴۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
LIMAK LIMRA ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۴۵٫۰۰۰
RAMADA RESORT LARA ۶٫۰۴۵٫۰۰۰ ۷٫۳۴۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
AKKA ALINDA ۶٫۰۹۵٫۰۰۰ ۷٫۳۴۵٫۰۰۰ ۴٫۱۴۵٫۰۰۰
GRAND PARK LARA ۶٫۰۹۵٫۰۰۰ ۷٫۳۹۵٫۰۰۰ ۴٫۲۴۵٫۰۰۰
KARMIR ۶٫۳۹۵٫۰۰۰ ۷٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰
AKKA ANTEDON ۶٫۷۹۵٫۰۰۰ ۸٫۲۹۵٫۰۰۰ ۴٫۲۹۵٫۰۰۰
KERVANSARAY LARA ۶٫۷۹۵٫۰۰۰ ۸٫۳۴۵٫۰۰۰ ۴٫۲۹۵٫۰۰۰
LIBERTY HOTEL LARA ۶٫۷۹۵٫۰۰۰ ۸٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰
PALOMA FORESTA ۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ۸٫۳۴۵٫۰۰۰ ۴٫۳۹۵٫۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ۶٫۹۴۵٫۰۰۰ ۸٫۵۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۴۵٫۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE ۷٫۱۹۵٫۰۰۰ ۸٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۸۴۵٫۰۰۰
MELAS LARA ۷٫۳۹۵٫۰۰۰ ۹٫۰۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۹۵٫۰۰۰
KAYA BELEK ۷٫۴۹۵٫۰۰۰ ۹٫۲۹۵٫۰۰۰ ۴٫۴۹۵٫۰۰۰
BELLIS ۷٫۶۹۵٫۰۰۰ ۹٫۸۴۵٫۰۰۰ ۴٫۵۴۵٫۰۰۰
ADALYA ELITE LARA ۷٫۹۹۵٫۰۰۰ ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۵۴۵٫۰۰۰
کودک بدون تخت:۳٫۸۹۵٫۰۰۰تومان INF:295.000تومان

 

 

  • بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس ۳۱۰ ماهان (دنیزلی) ،ترانسفر رفت و برگشت ،بیمه مسافرتی تا سقف ۱۰٫۰۰۰یورو ،اقامت طبق برد هتل،راهنما ،برنامه شاد نوروزی
  • پرواز و هتل،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

 


تور آنتالیا ۵شب و ۶ روز

رفت:۲۷اسفند

 

HOTEL ROOM TYPE DBL SGL (CHD(W.B
AGON STD ۳٫۴۹۵٫۰۰۰ ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ ۳٫۴۹۵٫۰۰۰
LARA HADRIANUS STD ۴٫۱۹۵٫۰۰۰ ۴٫۹۹۵٫۰۰۰ ۳٫۵۴۵٫۰۰۰
CENDER STD ۴٫۳۹۵٫۰۰۰ ۵٫۱۴۵٫۰۰۰ ۳٫۵۴۵٫۰۰۰
SENSITIVE PREMIUM STD ۴٫۶۴۵٫۰۰۰ ۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰
RAMADA SIDE STD ۴٫۷۹۵٫۰۰۰ ۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۴۵٫۰۰۰
LIMAK LIMRA PARK ۵٫۰۹۵٫۰۰۰ ۶٫۲۹۵٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰
LARA FAMILY CLUB STD ۵٫۱۴۵٫۰۰۰ ۶٫۳۴۵٫۰۰۰ ۳٫۷۴۵٫۰۰۰
AKKA ALINDA ANEX ۵٫۱۴۵٫۰۰۰ ۶٫۴۴۵٫۰۰۰ ۳٫۷۴۵٫۰۰۰
GRAND PARK LARA STD ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ ۶٫۴۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۴۵٫۰۰۰
OZKAYMAK FALEZ HOTEL STD ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰
RAMADA RESORT LARA STD ۵٫۲۴۵٫۰۰۰ ۶٫۵۴۵٫۰۰۰ ۳٫۷۴۵٫۰۰۰
KARMIR STD ۵٫۲۹۵٫۰۰۰ ۶٫۷۴۵٫۰۰۰ ۳٫۷۴۵٫۰۰۰
AKKA ANTEDON STD ۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۷٫۲۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰
KERVANSARAY LARA STD ۶٫۰۹۵٫۰۰۰ ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ ۳٫۸۹۵٫۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE STD ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ ۷٫۸۴۵٫۰۰۰ ۴٫۳۹۵٫۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER STD ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ ۷٫۶۴۵٫۰۰۰ ۳٫۸۹۵٫۰۰۰
KAYA BELEK STD ۶٫۳۹۵٫۰۰۰ ۸٫۱۴۵٫۰۰۰ ۳٫۹۴۵٫۰۰۰
LIBERTY HOTEL LARA STD ۶٫۴۹۵٫۰۰۰ ۸٫۱۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
ADALYA ELITE LARA STD ۷٫۱۹۵٫۰۰۰ ۸٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۴۹۵٫۰۰۰
کودک بدون تخت:۳٫۴۹۵٫۰۰۰تومان INF:295.000تومان

 

 

  • بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس ۳۱۰ ماهان (دنیزلی) ،ترانسفر رفت و برگشت ،بیمه مسافرتی تا سقف ۱۰٫۰۰۰یورو ،اقامت طبق برد هتل،راهنما ،برنامه شاد نوروزی
  • پرواز و هتل،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

 


تور آنتالیا ۵شب و ۶ روز

رفت:۱۰و۱۱فروردین

 

HOTEL RATE DBL SGL (CHD(W.B
AGON ۳ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۴۵٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰
LARA HADRIANUS ۴ ۴٫۳۹۵٫۰۰۰ ۵٫۲۹۵٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰
CENDER ۴ ۴٫۴۹۵٫۰۰۰ ۵٫۳۹۵٫۰۰۰ ۳٫۵۹۵٫۰۰۰
RAMADA SIDE ۵ ۴٫۸۹۵٫۰۰۰ ۵٫۷۴۵٫۰۰۰ ۳٫۶۴۵٫۰۰۰
SENSITIVE PREMIUM ۵ ۵٫۰۴۵٫۰۰۰ ۶٫۰۹۵٫۰۰۰ ۳٫۶۴۵٫۰۰۰
OZKAYMAK FALEZ HOTEL ۵ ۵٫۳۴۵٫۰۰۰ ۶٫۳۹۵٫۰۰۰ ۳٫۶۹۵٫۰۰۰
LIMAK LIMRA ۵ ۵٫۵۴۵٫۰۰۰ ۶٫۵۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۴۵٫۰۰۰
LARA FAMILY CLUB ۵ ۵٫۵۴۵٫۰۰۰ ۶٫۷۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰
AKKA ALINDA ۵ ۵٫۶۴۵٫۰۰۰ ۶٫۹۴۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰
GRAND PARK LARA ۵ ۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ ۳٫۸۴۵٫۰۰۰
RAMADA RESORT LARA ۵ ۵٫۶۹۵٫۰۰۰ ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ ۳٫۷۹۵٫۰۰۰
KARMIR ۵ ۵٫۹۴۵٫۰۰۰ ۷٫۲۹۵٫۰۰۰ ۳٫۸۹۵٫۰۰۰
AKKA ANTEDON ۵ ۶٫۲۹۵٫۰۰۰ ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۴۵٫۰۰۰
KERVANSARAY LARA ۵ ۶٫۳۴۵٫۰۰۰ ۸٫۰۴۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
PALOMA FORESTA ۵ ۶٫۳۹۵٫۰۰۰ ۷٫۹۹۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
ORANGE COUNTY KEMER ۵ ۶٫۵۴۵٫۰۰۰ ۸٫۱۹۵٫۰۰۰ ۳٫۹۹۵٫۰۰۰
ASTERIA KREMLIN PALACE ۵ ۶٫۷۴۵٫۰۰۰ ۸٫۱۹۵٫۰۰۰ ۴٫۳۴۵٫۰۰۰
LIBERTY  HOTEL LARA ۵ ۶٫۵۹۵٫۰۰۰ ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
KAYA BELEK ۵ ۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ۸٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
MELAS LARA ۴ ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ ۸٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۰۹۵٫۰۰۰
ADALYA ELITE LARA ۵ ۷٫۲۹۵٫۰۰۰ ۹٫۲۹۵٫۰۰۰ ۴٫۱۴۵٫۰۰۰
BELLIS ۵ ۷٫۲۹۵٫۰۰۰ ۹٫۴۴۵٫۰۰۰ ۴٫۱۴۵٫۰۰۰
کودک بدون تخت:۳٫۵۹۵٫۰۰۰تومان INF:295.000تومان

راه های ارتباطی با فصل پرواز ترانه

 

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند