عمومی

تور آنتالیا ۲۳ تیرماه

 

دانلود پکیج

 

HOTEL LOC DBL SGL CHD
         NAZAR BEACH LARA ۳٫۹۶۵٫۰۰۰ ۵٫۴۳۰٫۰۰۰ ۳٫۲۱۰٫۰۰۰
CENDER HOTEL LARA ۴٫۰۰۵٫۰۰۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳٫۲۳۰٫۰۰۰
LARA HARIANUS LARA ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ ۵٫۵۶۵٫۰۰۰ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰
ARMAS GUL BEACH KEMER ۴٫۷۲۰٫۰۰۰ ۷٫۱۳۵٫۰۰۰ ۳٫۵۸۵٫۰۰۰
VIKING STAR KEMER ۴٫۸۴۵٫۰۰۰ ۷٫۳۶۵٫۰۰۰ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰
GRAND RING KEMER ۴٫۹۳۰٫۰۰۰ ۶٫۹۸۵٫۰۰۰ ۳٫۶۹۰٫۰۰۰
TRANSATLANTIK KEMER ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۷٫۸۲۰٫۰۰۰ ۳٫۷۷۵٫۰۰۰
CATAMARAN RESORT KEMER ۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
DOSINIA LUXURY KEMER ۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۷٫۶۶۰٫۰۰۰ ۳٫۹۰۰٫۰۰۰
MHOLIDAYS BELEK ۵٫۴۳۵٫۰۰۰ ۸٫۴۳۵٫۰۰۰ ۳٫۹۴۵٫۰۰۰
CLUB HOTEL SERA LARA ۵٫۴۳۵٫۰۰۰ ۸٫۱۱۵٫۰۰۰ ۳٫۹۴۵٫۰۰۰
IMPERIAL SUNLAND KEMER ۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ۸٫۶۶۵٫۰۰ ۴٫۰۰۵٫۰۰۰
KARMIR RESORT KEMER ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۸٫۷۴۰٫۰۰۰ ۴٫۰۲۵٫۰۰۰
ARMAS BELEK BELEK ۵٫۶۴۵٫۰۰۰ ۸٫۸۱۵٫۰۰۰ ۴٫۰۵۰٫۰۰۰
DAIMA BIZ RESORT KEMER ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ ۸٫۳۳۵٫۰۰۰ ۴٫۱۱۰٫۰۰۰
INN VISTA BELEK ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ ۸٫۶۰۵٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰
RIXOS DOWNTOWN LARA ۶٫۰۲۰٫۰۰۰ ۹٫۵۰۵٫۰۰۰ ۴٫۲۳۵٫۰۰۰
AMARA PRESTIGE ELITE KEMER ۶٫۰۶۵٫۰۰۰ ۸٫۸۰۵٫۰۰۰ ۴٫۲۶۰٫۰۰۰
KERVANSARAY KUNDU LARA ۶٫۰۶۵٫۰۰۰ ۸٫۸۰۵٫۰۰۰ ۴٫۲۶۰٫۰۰۰
RAMADA PLAZA LARA ۶٫۰۶۵٫۰۰۰ ۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ ۴٫۲۶۰٫۰۰۰
GRAND PARK KEMER KEMER ۶٫۲۳۰٫۰۰۰ ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ ۴٫۳۴۰٫۰۰۰
GRAND PARK LARA LARA ۶٫۲۳۰٫۰۰۰ ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ ۴٫۳۴۰٫۰۰۰
KERVANSARAY LARA LARA ۶٫۲۷۵٫۰۰۰ ۹٫۱۴۵٫۰۰۰ ۴٫۳۶۵٫۰۰۰
CLUB ASTERIA BELEK ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ ۹٫۸۴۰٫۰۰۰ ۴٫۴۴۵٫۰۰۰
GRANADA LUXURY OKURCULAR BELEK ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ ۹٫۴۱۵٫۰۰۰ ۴٫۴۴۵٫۰۰۰
PGS KREMLIN/TOPKAPI LARA ۶٫۴۸۵٫۰۰۰ ۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰ ۴٫۴۷۰٫۰۰۰
CRYSTAL WATERWORLD BELEK ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ ۱۱٫۹۱۰٫۰۰۰ ۴٫۵۳۰٫۰۰۰
PALOMA FORESTA KEMER ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ ۴٫۵۵۰٫۰۰۰
KAYA BELEK BELEK ۶٫۹۰۵٫۰۰۰ ۱۰٫۱۵۵٫۰۰۰ ۴٫۶۸۰٫۰۰۰
MIRAGE PARK KEMER KEMER ۶٫۹۴۵٫۰۰۰ ۱۱٫۱۹۰٫۰۰۰ ۴٫۷۰۰٫۰۰۰
AKKA ALINDA KEMER ۷٫۰۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۴٫۷۶۰٫۰۰۰
PAPILLON BELVIL CLUP BELEK ۷٫۰۷۰٫۰۰۰ ۱۱٫۹۱۰٫۰۰۰ ۴٫۷۶۰٫۰۰۰
CRSTAL TAT BEACH BELEK ۷٫۱۱۵٫۰۰۰ ۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ ۴٫۷۸۵٫۰۰۰
VENEZAI PALACE LARA ۷٫۱۱۵٫۰۰۰ ۱۱٫۴۹۵٫۰۰۰ ۴٫۷۸۵٫۰۰۰
GRANADA LUXURY BELEK BELEK ۷٫۱۱۵٫۰۰۰ ۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۵٫۰۰۰
PAPILLON AYSCHA BELEK ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ ۱۲٫۳۱۵٫۰۰۰ ۴٫۸۶۵٫۰۰۰
BARUT KEMER KEMER ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴٫۹۳۰٫۰۰۰
SHERWOOD DREAMS BELEK ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴٫۹۷۰٫۰۰۰
MIRACLE RESORT LARA ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴٫۹۷۰٫۰۰۰
TRENDY LARA LARA ۷٫۵۷۵٫۰۰۰ ۱۱٫۲۳۵٫۰۰۰ ۵٫۰۱۵٫۰۰۰
FAME RESIDENCE LARA LARA ۷٫۵۷۵٫۰۰۰ ۱۱٫۷۸۵٫۰۰۰ ۵٫۰۱۵٫۰۰۰
PAPILLON ZEUGMA BELEK ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳٫۱۲۵٫۰۰۰ ۵٫۰۷۵٫۰۰۰
CORNELIA DELUXE BEKEK ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ۵٫۰۷۵٫۰۰۰
ADALYA ELITE LARA LARA ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ۵٫۰۷۵٫۰۰۰
LIMAK LIMRA KEMER ۷٫۷۸۵٫۰۰۰ ۱۲٫۱۴۵٫۰۰۰ ۵٫۱۲۰٫۰۰۰
HOTEL LOC DBL SGL CHD
BELCONTI RESORT BELEK ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۹۴۵٫۰۰۰ ۵٫۱۸۰٫۰۰۰
BAIA LARA LARA ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ ۱۱٫۷۷۵٫۰۰۰ ۵٫۱۸۰٫۰۰۰
DELPHIN PALACE LARA ۷٫۹۹۵٫۰۰۰ ۱۱٫۹۱۰٫۰۰۰ ۵٫۲۲۵٫۰۰۰
SPICE HOTEL BELEK ۸٫۱۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ ۵٫۲۸۵٫۰۰۰
SHERWOOD BREEZES LARA ۸٫۱۲۰٫۰۰۰ ۱۲٫۱۱۵٫۰۰۰ ۵٫۲۸۵٫۰۰۰
XANADU RESORT BELEK BELEK ۸٫۱۶۵٫۰۰۰ ۱۲٫۷۹۵٫۰۰۰ ۵٫۳۱۰٫۰۰۰
DELPHIN BE GRAND LARA ۸٫۴۶۰٫۰۰۰ ۱۲٫۶۵۵٫۰۰۰ ۵٫۴۵۵٫۰۰۰
IC GREEN PALACE LARA ۸٫۵۸۵٫۰۰۰ ۱۶٫۱۴۰٫۰۰۰ ۵٫۵۲۰٫۰۰۰
BELLIS DELUXE BELEK ۸٫۶۲۵٫۰۰۰ ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ ۵٫۵۴۰٫۰۰۰
ALVA DONNA BELEK BELEK ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ ۵٫۶۰۰٫۰۰۰
CONCORDE DELUXE LARA ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۸۱۵٫۰۰۰ ۵٫۶۰۰٫۰۰۰
DELPHIN DIVA LARA ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۱۲۵٫۰۰۰ ۵٫۶۰۰٫۰۰۰
GLORIA VERDE BELEK ۸٫۸۳۵٫۰۰۰ ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ ۵٫۶۴۵٫۰۰۰
ELA QULITY BELEK ۸٫۸۸۰٫۰۰۰ ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ ۵٫۶۶۵٫۰۰۰
CORNELIA DIAMOND BELEK ۸٫۸۸۰٫۰۰۰ ۱۳٫۳۳۰٫۰۰۰ ۵٫۶۶۵٫۰۰۰
SUSESI RESORT BELEK ۸٫۹۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۳۹۵٫۰۰۰ ۵٫۶۸۵٫۰۰۰
AMARA DOLCE VITA KEMER ۹٫۰۴۵٫۰۰۰ ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۵٫۷۵۰٫۰۰۰
SELECTUM LUXURY BELEK ۹٫۰۴۵٫۰۰۰ ۱۵٫۰۱۵٫۰۰۰ ۵٫۷۵۰٫۰۰۰
ROYAL WINGS LARA ۹٫۲۱۵٫۰۰۰ ۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ ۵٫۸۳۵٫۰۰۰
ROYAL SEGINUS LARA ۹٫۲۱۵٫۰۰۰ ۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ ۵٫۸۳۵٫۰۰۰
ROYAL HOLIDAY PALACE LARA ۹٫۲۱۵٫۰۰۰ ۱۳٫۸۷۰٫۰۰۰ ۵٫۸۳۵٫۰۰۰
SUENO GOLF BELEK ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۰۰۵٫۰۰۰ ۵٫۸۷۵٫۰۰۰
TITANIC BEACH LARA ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ ۱۴٫۱۴۰٫۰۰۰ ۵٫۹۱۵٫۰۰۰
LIMAK LARA LARA ۹٫۴۲۵٫۰۰۰ ۱۴٫۹۵۵٫۰۰۰ ۵٫۹۴۰٫۰۰۰
BARUT LARA LARA ۹٫۴۶۵٫۰۰۰ ۱۵٫۰۲۵٫۰۰۰ ۵٫۹۶۰٫۰۰۰
RIXOS BELDIBI KEMER ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۵٫۰۰۰ ۶٫۰۲۰٫۰۰۰
GLORIA GOLF BELEK ۹٫۵۹۰٫۰۰۰ ۱۴٫۴۷۵٫۰۰۰ ۶٫۰۲۰٫۰۰۰
NIRVANA LAGOON KEMER ۹٫۶۷۵٫۰۰۰ ۱۸٫۴۸۰٫۰۰۰ ۶٫۰۶۵٫۰۰۰
ADAM EVE BELEK ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۸۱۵٫۰۰۰ ۶٫۱۲۵٫۰۰۰
TITANIC DELUXE BELEK BELEK ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ ۶٫۲۳۰٫۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL LARA ۱۰٫۲۶۵٫۰۰۰ ۱۵٫۵۵۵٫۰۰۰ ۶٫۳۶۰٫۰۰۰
KAYA PALAZZO BELEK ۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۶۰٫۰۰۰ ۶٫۴۲۰٫۰۰۰
RIXOS SUNGATE KEMER ۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ ۱۸٫۳۹۰٫۰۰۰ ۶٫۴۴۰٫۰۰۰
RIXOS PREMIUM TEKIROVA KEMER ۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵۳۰٫۰۰۰ ۶٫۷۱۵٫۰۰۰
GLORIA SERENITY BELEK ۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۵٫۰۰۰ ۶٫۷۱۵٫۰۰۰
SUENO DELUXE BELEK ۱۱٫۴۸۰٫۰۰۰ ۱۷٫۵۱۵٫۰۰۰ ۶٫۹۶۵٫۰۰۰
VOYAGE BELEK BELEK ۱۱٫۵۲۵٫۰۰۰ ۱۹٫۵۲۵٫۰۰۰ ۶٫۹۹۰٫۰۰۰
RIXOS LEGENDS BELEK ۱۱٫۵۲۵٫۰۰۰ ۲۲٫۴۴۰٫۰۰۰ ۶٫۹۹۰٫۰۰۰۰
CALISTA LUXURY BELEK ۱۲٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۹٫۷۴۰٫۰۰۰ ۷٫۶۶۰٫۰۰۰
RIXOS PREMIUM BELEK BELEK ۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲۲٫۱۲۵٫۰۰۰ ۷٫۷۰۰٫۰۰۰
MAXX ROYAL BELEK BELEK ۱۹٫۲۱۰٫۰۰۰ ۳۵٫۳۲۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۳۰٫۰۰۰
REGNUM CARYA BELEK ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰ ۳۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰
MAXX ROYAL KEMER KEMER ۲۴٫۲۵۰٫۰۰۰ ۴۵٫۰۴۰٫۰۰۰ ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰

خدمات:

  • بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک (مستقیم همراه با کترینگ) ،ترانسفر رفت و برگشت،بیمه مسافرتی ،اقامت طبق برد هتل،راهنما

توضیحات:

  • پرواز و هتل گارانتی،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  • پرداخت حداقل ۵۰% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
  • صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه می گردد.
  • پکیج براساس دلار روز محاسبه شده و در صورت عدم تسویه حساب کامل مابه التفاوت قیمت لحاظ خواهد شد.
  • حداقل اعتبار پاسپورت ۷ ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

کمیسیون کودک با تخت ۵۰% بزرگسال وکودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد.

  • کودک زیر ۲ سال:۲۹۰٫۰۰۰تومان
  • کودک بدون تخت: ۲٫۶۹۰٫۰۰۰تومان

راه های ارتباطی با فصل پرواز ترانه

 


صفحات مرتبط:

تور آنتالیا ، هتل های آنتالیا ،

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند