عمومی

 

تور آنتالیا ۱۲ خرداد

 

دانلود پکیج

 

نام هتل

قیمت ۲ تخته

(هر نفر)

قیمت ۱ تخته

(هر نفر)

قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
himeros beach ۳٫۷۶۵٫۰۰۰ ۴٫۰۸۵٫۰۰۰ ۳٫۴۴۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
TOKAY ۳٫۸۴۰٫۰۰۰ ۴٫۱۹۵٫۰۰۰ ۳٫۴۸۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
Lara Hadrianus ۳٫۹۱۵٫۰۰۰ ۴٫۳۱۰٫۰۰۰ ۳٫۵۲۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
Cender ۴٫۳۲۵٫۰۰۰ ۴٫۹۲۵٫۰۰۰ ۳٫۷۲۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
ِ Nazar Beach Hotel Antalya ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ ۳٫۷۶۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
PALMET TURKIZ ۴٫۵۱۵٫۰۰۰ ۵٫۲۱۰٫۰۰۰ ۳٫۸۲۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
M HOLIDAY ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۹۴۰٫۰۰۰ ۴٫۰۶۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
Kar Mir ۵٫۱۱۵٫۰۰۰ ۶٫۶۰۵٫۰۰۰ ۴٫۱۲۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
GRAND PARK LARA ۵٫۱۹۰٫۰۰۰ ۶٫۴۲۵٫۰۰۰ ۴٫۱۶۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
Ramada Plaza Antalya ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ ۶٫۶۱۵٫۰۰۰ ۴٫۲۹۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
RIXOS DOWN TOWN ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ۷٫۳۳۵٫۰۰۰ ۴٫۳۶۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
Hotel Granada Luxury Antalya ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ ۴٫۴۶۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
Crystal Water World HOTEL ANTALYA ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷٫۲۹۰٫۰۰۰ ۴٫۵۱۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
sherwood dreams ۵٫۹۷۵٫۰۰۰ ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
KAYA BELEK ۶٫۰۱۵٫۰۰۰ ۷٫۴۶۰٫۰۰۰ ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
ORANGE COUNTRY ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ ۷٫۵۷۰٫۰۰۰ ۴٫۶۱۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
MIRACLE ۶٫۱۲۵٫۰۰۰ ۷٫۶۲۵٫۰۰۰ ۴٫۶۲۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
AMARA PRESTIGE ELITE ۶٫۲۷۵٫۰۰۰ ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
SHERWOOD BREEZES HOTEL ANTALYA ۶٫۳۱۵٫۰۰۰ ۷٫۹۱۰٫۰۰۰ ۴٫۷۲۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
ADALYA ELITE HOTEL ANTALYA ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ ۷٫۹۶۵٫۰۰۰ ۴٫۷۴۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
CONCORDE DELUXE ۶٫۳۹۰٫۰۰۰ ۸٫۸۳۵٫۰۰۰ ۴٫۷۶۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
TITANIC DELUXE HOTEL ANTALYA ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ ۴٫۸۱۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
BAIA ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ ۴٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
belkon ۶٫۷۲۵٫۰۰۰ ۸٫۵۲۵٫۰۰۰ ۴٫۹۲۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
DELPHIN PALACE ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ ۸٫۶۹۵٫۰۰۰ ۴٫۹۸۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
papilon ۶٫۸۷۵٫۰۰۰ ۹٫۸۷۵٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
DELPHIN DIVA ۷٫۰۶۵٫۰۰۰ ۹٫۰۳۵٫۰۰۰ ۵٫۰۹۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۷٫۱۷۵٫۰۰۰ ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ۵٫۱۵۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
GLORIA VERDE ۷٫۵۱۵٫۰۰۰ ۹٫۷۱۰٫۰۰۰ ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
spice hotel ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ ۹٫۷۶۵٫۰۰۰ ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
Bellis Deluxe Belek ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۲۱۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
GLORYA GOLF ۷٫۹۶۵٫۰۰۰ ۱۰٫۳۸۵٫۰۰۰ ۵٫۵۴۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
TITANIC BEACH HOTEL ANTALYA ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ ۱۰٫۷۲۰٫۰۰۰ ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL HOTEL ANTALYA ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ ۱۰٫۷۲۰٫۰۰۰ ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
RIXOS SUNGATE ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ ۱۱٫۷۳۵٫۰۰۰ ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
BARUT KEMER ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ ۱٫۹۴۵٫۰۰۰ ۵٫۷۳۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
AMARA DOLCE VITA ۸٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۱۱۵٫۰۰۰ ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
Voyage Belek ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱۱٫۱۷۰٫۰۰۰ ۵٫۸۱۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
Cornelia Diamond ۸٫۵۲۵٫۰۰۰ ۱۱٫۲۲۵٫۰۰۰ ۵٫۸۲۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
GLORYA SERENITY ۸٫۹۴۰٫۰۰۰ ۱۱٫۸۴۵٫۰۰۰ ۶٫۰۳۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
RIXOS PREMIUM ۱۰٫۱۴۰٫۰۰۰ ۱۳٫۶۴۵٫۰۰۰ ۶٫۶۳۵٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰

 


راه های ارتباطی با فصل پرواز ترانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صفحات مرتبط:

تور آنتالیا ، هتل های آنتالیا ،

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند