عمومی

تور آنتالیا نوروز ۹۸

۶شب و ۷روز

check in:21-22-23-28-29-30 MAR

 

HOTEL DBL SGL (CHD(W.B
CENDER HOTEL ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ ۷٫۳۹۴٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
LARA HADRIANUS ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ ۷٫۳۹۴٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
BELKON HOTEL ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ ۷٫۳۹۴٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
LIMAK LIMRA ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ ۵٫۸۲۰٫۰۰۰
INN VISTA BELEK ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ ۵٫۸۲۰٫۰۰۰
RAMADA SIDE ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ ۸٫۹۹۹٫۰۰۰ ۵٫۸۲۰٫۰۰۰
GRAND PARK LARA ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۸٫۹۰۶٫۰۰۰ ۵٫۸۵۰٫۰۰۰
AKKA ALINDA ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ ۹٫۰۱۴٫۰۰۰ ۵٫۹۴۰٫۰۰۰
KARMIR RESORT ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ ۹٫۴۸۹٫۲۰۰ ۵٫۹۴۰٫۰۰۰
LIMAK ARCADIA ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ ۹٫۳۳۸٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
AKKA ANTEDON ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ ۹٫۸۷۸٫۰۰۰ ۶٫۱۸۰٫۰۰۰
SHERWOOD DREAMS ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ ۹٫۹۸۶٫۰۰۰ ۶٫۲۱۰٫۰۰۰
CRYSTAL DELUXE KEMER ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ ۹٫۹۸۶٫۰۰۰ ۶٫۲۱۰٫۰۰۰
LIMAK ATLANTIS ۷٫۵۳۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۹۴٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
PALOMA FORESTA ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
ICE SANTAI FAMILY ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
KERVANSARAY KUNDU ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰
CRYSTAL SUNRISE ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰
SUENO SIDE ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۹۵۸٫۰۰۰ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰
KAYA BELEK ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ ۱۰٫۶۳۴٫۰۰۰ ۶٫۳۹۰٫۰۰۰
BAIA LARA ۸٫۰۷٫۰۰۰ ۱۱٫۰۶۶٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
SPICE HOTEL ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ ۱۱٫۷۱۴٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
IC GREEN PALACE ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
RIXOS DOWNTOWN ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۹۴٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
TRENDY LARA ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۲٫۳۶۲٫۰۰۰ ۶٫۷۵۰٫۰۰۰
LIMAK LARA ۸٫۶۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۴۷۷٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
AKRA V 4 ۸٫۶۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۹۱۶٫۰۰۰ ۶٫۷۸۰٫۰۰۰
SHERWOOD BREEZES ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۱۴۶٫۰۰۰ ۶٫۸۱۰٫۰۰۰
RIXOS BELDIBI ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۰۶٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
XANADU RESORT BELEK ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۲٫۹۳۸٫۰۰۰ ۶٫۹۰۰٫۰۰۰
AMARA DOLCE VITA ۸٫۹۱۰٫۰۰۰۰ ۱۲٫۵۷۸٫۰۰۰ ۶٫۹۳۰٫۰۰۰
TITANIC BEACH LARA ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
ELA QUALITY ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ ۷٫۰۵۰٫۰۰۰
GRANADA LUXURY BELEK ۹٫۲۷۰٫۰۰۰ ۱۳٫۲۲۶٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
SUSESI RESORT ۹٫۳۳۰٫۰۰۰ ۱۳٫۳۳۴٫۰۰۰ ۷٫۱۴۰٫۰۰۰
RIXOS SUNGATE ۹٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
AKRA HOTEL 5 ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱۴٫۷۵۲٫۰۰۰ ۷٫۲۳۰٫۰۰۰
CORNELIA DELUXE ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱۴٫۲۰۵٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۰۹۰٫۰۰۰ ۷٫۳۵۰٫۰۰۰
GLORIA BE GRAND ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۰۹۰٫۰۰۰ ۷٫۳۵۰٫۰۰۰
GLORIA VERDE ۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
CORNELIA DIAMOND ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ ۱۵٫۵۸۷٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
KAYA PALAZZO ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ ۱۴٫۹۵۴٫۰۰۰ ۷٫۵۹۰٫۰۰۰
TITANIC DELUXE BELEK ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۱۷۰٫۰۰۰ ۷٫۶۵۰٫۰۰۰
ROYAL HOLIDAY PALACE ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۷۸٫۰۰۰ ۷٫۶۸۰٫۰۰۰
ROYAL SEGINUS ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۷۸٫۰۰۰ ۷٫۶۸۰٫۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ ۱۵٫۳۸۶٫۰۰۰ ۷٫۷۱۰٫۰۰۰
GLORIA GOLF ۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ ۱۵٫۹۲۶٫۰۰۰ ۷٫۸۶۰٫۰۰۰
SUNENO DELUXE ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۷٫۹۵۰٫۰۰۰
CALISTA LUXURY ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ ۸٫۱۰۰٫۰۰۰
GLORIA SERENITY ۱۱٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۶٫۰۰۰ ۸٫۱۶۰٫۰۰۰
RIXOS PREMIUM BELEK ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۲۶٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
ROYAL ADAM EVE ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۸۷۰٫۰۰۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰
RIXOS LAND OF LEGEND ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ ۲۰٫۷۵۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
REGNUM CARYA ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۲۷٫۴۸۲٫۰۰۰ ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰
MAXX ROYAL BELEK ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۹۳۰٫۰۰۰ ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
کودک زیر دو سال

۴۰۰٫۰۰۰  تومان

کمیسیون ۸۰٫۰۰۰ تومان

 ۲۰٫۰۰۰ تومان کانتر

 

نوع اتاق،ستاره،سرویس،موقعیت مکانی هتل های آنتالیا نوروز ۹۸

HOTEL RATE SRV LOC
CENDER HOTEL ۴ FB CENTER
LARA HADRIANUS ۴ ALL CENTER
BELKON HOTEL ۵ ALL LARA
LIMAK LIMRA ۵ ALL KEMER
INN VISTA BELEK ۵ UALL BELEK
RAMADA SIDE ۵ UALL SIDE
GRAND PARK LARA ۵ UALL LARA
AKKA ALINDA ۵ ALL KEMER
KARMIR RESORT ۵ ALL KEMER
LIMAK ARCADIA ۵ UALL BELEK
AKKA ANTEDON ۵ ALL KEMER
SHERWOOD DREAMS ۵ UALL BELEK
CRYSTAL DELUXE KEMER ۵ ALL KEMER
LIMAK ATLANTIS ۵ UALL BELEK
PALOMA FORESTA ۵ UALL KEMER
ICE SANTAI FAMILY ۵ UALL BELEK
KERVANSARAY KUNDU ۵ UALL LARA
CRYSTAL SUNRISE ۴ ALL BELEK
SUENO SIDE ۵ UALL SIDE
KAYA BELEK ۵ ALL BELEK
BAIA LARA ۵ UALL LARA
SPICE HOTEL ۵ UALL BELEK
IC GREEN PALACE ۵ UALL KUNDU
RIXOS DOWNTOWN ۵ ALL CENTER
TRENDY LARA ۵ UALL BELEK
LIMAK LARA ۵ UALL LARA
AKRA V 4 ۵ ALL BELEK
SHERWOOD BREEZES ۵ UALL LARA
RIXOS BELDIBI ۵ ALL KEMER
XANADU RESORT BELEK ۵ UALL LARA
AMARA DOLCE VITA ۵ UALL KEMER
TITANIC BEACH LARA ۵ UALL LARA
ELA QUALITY ۵ UALL BELEK
GRANADA LUXURY BELEK ۵ UALL BELEK
SUSESI RESORT ۵ UALL BELEK
RIXOS SUNGATE ۵ ALL KEMER
AKRA HOTEL 5 ۵ FB CENTER
CORNELIA DELUXE ۵ UALL BELEK
DELPHIN BE GRAND ۵ UALL LARA
GLORIA BE GRAND ۵ UALL LARA
GLORIA VERDE ۵ UALL BELEK
CORNELIA DIAMOND ۵ UALL BELEK
KAYA PALAZZO ۵ UALL BELEK
TITANIC DELUXE BELEK ۵ UALL BELEK
ROYAL HOLIDAY PALACE ۵ UALL BELEK
ROYAL SEGINUS ۵ UALL LARA
DELPHIN IMPERIAL ۵ UALL LARA
GLORIA GOLF ۵ UALL BELEK
SUNENO DELUXE ۵ UALL LAR
CALISTA LUXURY ۵ UALL BELEK
GLORIA SERENITY ۵ UALL BELEK
RIXOS PREMIUM BELEK ۵ UALL BELEK
ROYAL ADAM EVE ۵ UALL BELEK
RIXOS LAND OF LEGEND ۵ UALL BELEK
REGNUM CARYA ۵ UALL KEMER
MAXX ROYAL BELEK ۵ UALL BELEK
کودک زیر دو سال

۴۰۰٫۰۰۰  تومان

 

استخر آب گرم

نام هتل هایی که نارنجی هستند مجهز به استخر آب گرم  می باشند.

خدمات:

  • بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک (مستقیم همراه با کترینگ) ،ترانسفر رفت و برگشت،بیمه مسافرتی ،اقامت طبق برد هتل،راهنما

توضیحات:

  • پرواز و هتل گارانتی،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  • پرداخت حداقل ۵۰% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
  • صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه می گردد.
  • پکیج براساس دلار روز محاسبه شده و در صورت عدم تسویه حساب کامل مابه التفاوت قیمت لحاظ خواهد شد.
  • حداقل اعتبار پاسپورت ۷ ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.
  • کمیسیون کودک با تخت ۵۰% بزرگسال وکودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد.
  • کودک زیر ۲ سال:۴۰۰٫۰۰۰تومان
  • کودک بدون تخت: ۴٫۸۰۰٫۰۰۰تومان


راه های ارتباطی با فصل پرواز ترانه

 

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند