عمومی

تور آنتالیا نوروز ۹۸

سان اکسپرس

۶شب و ۷روز

(۳۱۹۹) check in:19-20-21-22-23-24-26 MAR

دانلود صفحه اول    دانلود صفحه دوم

HOTEL RATE DBL SGL (CHD (WB
CENDER HOTEL ۴ ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ ۹٫۰۰۲٫۰۰۰ ۶٫۰۲۰٫۰۰۰
LARA HADRIANUS ۴ ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ ۹٫۰۰۲٫۰۰۰ ۶٫۰۲۰٫۰۰۰
BELKON HOTEL ۴ ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ ۹٫۰۰۲٫۰۰۰ ۶٫۰۲۰٫۰۰۰
LIMAK LIMRA ۵ ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ ۱۰٫۲۹۰٫۸۰۰ ۶٫۳۲۰٫۰۰۰
INN VISTA BELEK ۵ ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۸۲٫۰۰۰ ۶٫۳۲۰٫۰۰۰
RAMADA SIDE ۵ ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۹۹٫۶۰۰ ۶٫۳۲۰٫۰۰۰
KARMIR RESORT ۵ ۷٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۶۶٫۸۰۰ ۶٫۴۱۰٫۰۰۰
AKKA ALINDA ۵ ۷٫۹۳۰٫۰۰۰ ۱۰٫۵۱۴٫۰۰۰ ۶٫۴۴۰٫۰۰۰
GRAND PARK LARA ۵ ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۶۶٫۸۰۰ ۶٫۴۷۰٫۰۰۰
LIMAK ARCADIA ۵ ۸٫۱۱۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۳۸٫۰۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
AKKA ANTEDON ۵ ۸٫۴۱۰٫۰۰۰ ۱۱٫۳۷۸٫۰۰۰ ۶٫۶۸۰٫۰۰۰
SHERWOOD DREAMS ۵ ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۸۶٫۰۰۰ ۶٫۷۱۰٫۰۰۰
CRYSTAL DELUXE KEMER ۵ ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۸۶٫۰۰۰ ۶٫۷۱۰٫۰۰۰
LIMAK ATLANTIS ۵ ۸٫۵۳۰٫۰۰۰ ۱۱٫۵۹۴٫۰۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
PALOMA FORESTA ۵ ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
IC SANTAI FAMILY ۵ ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
KERVANSARAY LARA ۵ ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ ۶٫۸۰۰٫۰۰۰
CRYSTAL SUNRISE SIDE ۵ ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ ۶٫۸۰۰٫۰۰۰
SUENO SIDE ۵ ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۸۱۰٫۰۰۰ ۶٫۸۰۰٫۰۰۰
KAYA BELEK ۵ ۸٫۸۳۰٫۰۰۰ ۱۲٫۱۳۴٫۰۰۰ ۶٫۸۹۰٫۰۰۰
BAIA LARA ۵ ۹٫۰۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۶۶٫۰۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
SPICE HOTEL ۵ ۹٫۴۳۰٫۰۰۰ ۱۳٫۲۱۴٫۰۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
IC GREEN PALACE ۵ ۹٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
TRENDY LARA ۵ ۹٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۸۶۲٫۰۰۰ ۷٫۲۵۰٫۰۰۰
LIMAK LARA ۵ ۹٫۶۱۰٫۰۰۰ ۱۳٫۹۷۷٫۲۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
AKRA V 4* ۴ ۹٫۶۱۰٫۰۰۰ ۱۳٫۹۷۷٫۲۰۰ ۷٫۲۸۰٫۰۰۰
SHERWOOD BREEZES ۵ ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ ۱۳٫۶۴۶٫۰۰۰ ۷٫۳۱۰٫۰۰۰
RIXOS BELDIBI ۵ ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۹۰۶٫۰۰۰ ۷٫۴۰۰٫۰۰۰
XANADU RESORT BELEK ۵ ۹٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۴۳۸٫۰۰۰ ۷٫۴۰۰٫۰۰۰
AMARA DOLCE VITA ۵ ۹٫۹۱۰٫۰۰۰ ۱۴٫۰۷۸٫۰۰۰ ۷٫۴۳۰٫۰۰۰
SUSESI RESORT ۵ ۹٫۹۷۰٫۰۰۰ ۱۴٫۱۸۶٫۰۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
RIXOS DOWNTOWN ۵ ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۵۱۸٫۰۰۰ ۷٫۵۵۰٫۰۰۰
TITANIC BEACH LARA ۵ ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰ ۶٫۹۹۰٫۰۰۰
GRANADA LUXURY BELEK ۵ ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ ۱۴٫۷۲۶٫۰۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
ELA QUALITY ۵ ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ ۱۴٫۷۲۶٫۰۰۰ ۷٫۶۱۰٫۰۰۰
AKRA HOTEL 5* ۵ ۱۰٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱۶٫۲۵۲٫۴۰۰ ۷٫۷۳۰٫۰۰۰
CORNELIA DELUXE ۵ ۱۰٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۰۵٫۲۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۵ ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ ۷٫۸۵۰٫۰۰۰
GLORIA VERDE ۵ ۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۱۳۰٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
CORNELIA DIAMOND ۵ ۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۸۷٫۶۰۰ ۶٫۴۹۰٫۰۰۰

       

HOTEL RATE DBL SGL (CHD (WB
KAYA PALAZZO ۵ ۱۱٫۲۳۰٫۰۰۰ ۱۶٫۴۵۴٫۰۰۰ ۷٫۹۹۰٫۰۰۰
RIXOS SUNGATE ۵ ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۹۶۶٫۰۰۰ ۶٫۹۹۰٫۰۰۰
TITANIC DELUXE BELEK ۵ ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۶۷۰٫۰۰۰ ۶٫۹۹۰٫۰۰۰
ROYAL HOLIDAY PALACE ۵ ۱۱٫۴۱۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۷۸٫۰۰۰ ۸٫۱۸۰٫۰۰۰
ROYAL SEGINUS ۵ ۱۱٫۴۱۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۷۸٫۰۰۰ ۸٫۱۸۰٫۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۵ ۱۱٫۴۷۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۸۶٫۰۰۰ ۸٫۲۱۰٫۰۰۰
GLORIA GOLF ۵ ۱۱٫۷۷۰٫۰۰۰ ۱۷٫۴۲۶٫۰۰۰ ۸٫۳۶۰٫۰۰۰
SUENO DELUXE ۵ ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰ ۸٫۴۵۰٫۰۰۰
CALISTA LUXURY ۵ ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ ۸٫۶۰۰٫۰۰۰
GLORIA SERENITY ۵ ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵۰۶٫۰۰۰ ۸٫۶۶۰٫۰۰۰
ROYAL ADAM EVE ۵ ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۲۶٫۰۰۰ ۸٫۹۰۰٫۰۰۰
RIXOS PREMIUM BELEK ۵ ۱۳٫۵۷۰٫۰۰۰ ۲۲٫۴۹۴٫۸۰۰ ۶٫۹۹۰٫۰۰۰
RIXOS LAND OF LEGEND ۵ ۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰ ۲۳٫۸۴۱٫۲۰۰ ۶٫۹۹۰٫۰۰۰
REGNUM CARYA ۵ ۱۸٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۳٫۵۱۰٫۸۰۰ ۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰
MAXX ROYAL BELEK ۵ ۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۸۱٫۲۰۰ ۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰

 

 

خدمات:

 • بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک (مستقیم همراه با کترینگ) ،ترانسفر رفت و برگشت،بیمه مسافرتی ،اقامت طبق برد هتل،راهنما

توضیحات:

 • پرواز و هتل گارانتی،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
 • پرداخت حداقل ۵۰% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
 • صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه می گردد.
 • پکیج براساس دلار روز محاسبه شده و در صورت عدم تسویه حساب کامل مابه التفاوت قیمت لحاظ خواهد شد.
 • حداقل اعتبار پاسپورت ۷ ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.
 • کمیسیون کودک با تخت ۵۰% بزرگسال وکودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد.
 • کودک بدون تخت:۵٫۳۰۰٫۰۰۰تومان
 • کودک زیر دو سال:۴۰۰٫۰۰۰تومان
 • تاریخ ۲۲ مارس شامل ۵۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ می باشد.


تور آنتالیا نوروز ۹۸

سان اکسپرس

۶شب و ۷روز

check in:27-28-29-30-31 MAR

دانلود صفحه اول   دانلود صفحه دوم

 

HOTEL RATE DBL SGL (CHD (WB
CENDER HOTEL ۴ ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ ۷٫۹۹۲٫۰۰۰ ۵٫۵۲۰٫۰۰۰
LARA HADRIANUS ۴ ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ ۷٫۹۹۲٫۰۰۰ ۵٫۵۲۰٫۰۰۰
BELKON HOTEL ۴ ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ ۷٫۹۹۲٫۰۰۰ ۵٫۵۲۰٫۰۰۰
LIMAK LIMRA ۵ ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ ۹٫۲۸۰٫۸۰۰ ۵٫۸۲۰٫۰۰۰
INN VISTA BELEK ۵ ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ ۹٫۰۷۲٫۰۰۰ ۵٫۸۲۰٫۰۰۰
RAMADA SIDE ۵ ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ ۹٫۴۸۹٫۶۰۰ ۵٫۸۲۰٫۰۰۰
KARMIR RESORT ۵ ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ ۹٫۸۵۶٫۸۰۰ ۵٫۹۱۰٫۰۰۰
AKKA ALINDA ۵ ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ ۹٫۵۰۴٫۰۰۰ ۵٫۹۴۰٫۰۰۰
GRAND PARK LARA ۵ ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ ۹٫۷۴۱٫۶۰۰ ۵٫۹۴۰٫۰۰۰
LIMAK ARCADIA ۵ ۷٫۱۱۰٫۰۰۰ ۹٫۸۲۸٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
AKKA ANTEDON ۵ ۷٫۴۱۰٫۰۰۰ ۱۰٫۳۶۸٫۰۰۰ ۶٫۱۸۰٫۰۰۰
SHERWOOD DREAMS ۵ ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۷۶٫۰۰۰ ۶٫۲۱۰٫۰۰۰
CRYSTAL DELUXE KEMER ۵ ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۷۶٫۰۰۰ ۶٫۲۱۰٫۰۰۰
PALOMA FORESTA ۵ ۷٫۵۳۰٫۰۰۰ ۱۰٫۵۸۴٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
LIMAK ATLANTIS ۵ ۷٫۵۳۰٫۰۰۰ ۱۰٫۵۸۴٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
IC SANTAI FAMILY ۵ ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
KERVANSARAY LARA ۵ ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰
CRYSTAL SUNRISE ۵ ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰
SUENO SIDE ۵ ۷٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰
KAYA BELEK ۵ ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ ۱۱٫۱۲۴٫۰۰۰ ۶٫۳۹۰٫۰۰۰
BAIA LARA ۵ ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۱٫۳۴۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
SPICE HOTEL ۵ ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ ۱۲٫۲۰۴٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
RIXOS BELDIBI ۵ ۸٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱۲٫۳۱۲٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
IC GREEN PALACE ۵ ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
LIMAK LARA ۵ ۸٫۶۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۹۶۷٫۲۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
AKRA V 4* ۴ ۸٫۶۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۹۶۷٫۲۰۰ ۶٫۷۸۰٫۰۰۰
SHERWOOD BREEZES ۵ ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۶۳۶٫۰۰۰ ۶٫۸۱۰٫۰۰۰
RIXOS DOWNTOWN ۵ ۸٫۷۳۰٫۰۰۰ ۱۳٫۶۵۱٫۲۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
TRENDY LARA ۵ ۸٫۷۳۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۴۴٫۰۰۰ ۶٫۸۴۰٫۰۰۰
GRANADA LUXURY BELEK ۵ ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱۲٫۸۵۲٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
XANADU RESORT BELEK ۵ ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۲۸٫۰۰۰ ۶٫۹۰۰٫۰۰۰
AMARA DOLCE VITA ۵ ۸٫۹۱۰٫۰۰۰ ۱۳٫۰۶۸٫۰۰۰ ۶٫۹۳۰٫۰۰۰
TITANIC BEACH LARA ۵ ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ ۱۳٫۱۷۶٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
SUSESI RESORT ۵ ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ ۱۳٫۱۷۶٫۰۰۰ ۶٫۹۶۰٫۰۰۰
ELA QUALITY ۵ ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۷٫۰۵۰٫۰۰۰
RIXOS SUNGATE ۵ ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۴۲٫۴۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
AKRA HOTEL 5* ۵ ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۴۲٫۴۰۰ ۷٫۲۳۰٫۰۰۰
CORNELIA DELUXE ۵ ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ ۱۴٫۶۹۵٫۲۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
DELPHIN BE GRAND ۵ ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ ۱۴٫۴۷۲٫۰۰۰ ۷٫۲۹۰٫۰۰۰
TITANIC DELUXE BELEK ۵ ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۵۸۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰

 

HOTEL RATE DBL SGL (CHD (WB
GLORIA VERDE ۵ ۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۱۲۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
CORNELIA DIAMOND ۵ ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۷۷٫۶۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
KAYA PALAZZO ۵ ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ ۱۵٫۴۴۴٫۰۰۰ ۷٫۵۹۰٫۰۰۰
DELPHIN IMPERIAL ۵ ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۵٫۶۶۰٫۰۰۰ ۷٫۶۹۰٫۰۰۰
ROYAL HOLIDAY PALACE ۵ ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۶۸٫۰۰۰ ۷٫۶۸۰٫۰۰۰
ROYAL SEGINUS ۵ ۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۶۸٫۰۰۰ ۷٫۶۸۰٫۰۰۰
GLORIA GOLF ۵ ۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ ۱۶٫۴۱۶٫۰۰۰ ۷٫۸۶۰٫۰۰۰
CALISTA LUXURY ۵ ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۶۴٫۰۰۰ ۸٫۰۴۰٫۰۰۰
GLORIA SERENITY ۵ ۱۱٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۷٫۴۹۶٫۰۰۰ ۸٫۱۶۰٫۰۰۰
SUENO DELUXE ۵ ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۸۲۰٫۰۰۰ ۸٫۲۵۰٫۰۰۰
RIXOS PREMIUM BELEK ۵ ۱۱٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱۸٫۲۵۲٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
ROYAL ADAM EVE ۵ ۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۳۶۰٫۰۰۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰
RIXOS LAND OF LEGEND ۵ ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲۱٫۱۱۷٫۶۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰
REGNUM CARYA ۵ ۱۷٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۲٫۵۰۰٫۸۰۰ ۱۱٫۴۶۰٫۰۰۰
MAXX ROYAL BELEK ۵ ۱۹٫۲۳۰٫۰۰۰ ۳۱٫۶۴۴٫۰۰۰ ۱۲٫۰۹۰٫۰۰۰
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک (مستقیم همراه با کترینگ) ،ترانسفر رفت و برگشت،بیمه مسافرتی ،اقامت طبق برد هتل،راهنما

توضیحات:

 • پرواز و هتل گارانتی،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
 • پرداخت حداقل ۵۰% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
 • صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه می گردد.
 • پکیج براساس دلار روز محاسبه شده و در صورت عدم تسویه حساب کامل مابه التفاوت قیمت لحاظ خواهد شد.
 • حداقل اعتبار پاسپورت ۷ ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.
 • کمیسیون کودک با تخت ۵۰% بزرگسال وکودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد.
 • کودک بدون تخت:۴٫۸۰۰٫۰۰۰تومان
 • کودک زیر دو سال:۴۰۰٫۰۰۰تومان
 • تاریخ ۲۸ مارس شامل ۵۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش نرخ می باشد.

 


راه های ارتباطی با فصل پرواز ترانه

 

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند