برترین بیزنس کلاس (TOP BUSINESS CLASSES)

راحتی در آسمان

اگر چه کلاس اقتصادی یا ایکانمی خطوط هوایی برتر دنیا از کیفیت بالایی برخوردار است اما برخی از مسافرین محیطی بازتر و امکانات رفاهی بیشتری را برای پرواز خود می خواهند.این امر سبب شده تا تعدادی از خطوط  هوایی تمرکز خاصی  بر روی مشتریان بیزنس کلاس خود داشته باشندو بیشتر امکانات و برنامه های خود را برای این بخش به کار گیرند.

اگر چه پرواز با بیزنس کلاس تقریبا ۴ تا ۸ برابر پرواز با کلاس اقتصادی هزینه دارد اما به نظر می رسد این کلاس مشتریان وفاداری را در سراسر دنیا به خود اختصاص داده است.

۱٫قطر ایر ویز

۲٫ژاپن ایرلاینز

۳٫سنگاپور ایرلاینز

۴٫کثی پسیفیک ایرویز

۵٫آنا آل پسیفیک ایرویز

۶٫عمان ایر

۷٫ایو ایر

۸٫کرین ایر

۹٫اتحاد ایرویز

۱۰٫گاردوا ایندو ونیژیا