برنامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹

برنامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹

 

تاریخ ساعت بازی استادیوم
۱۵ دی ۱۹:۳۰ امارات – بحرین ورزشگاه زاید ابوظبی
۱۶ دی ۱۴:۳۰ استرالیا – اردن ورزشگاه هزاع بن زاید
۱۶ دی ۱۷:۰۰ تایلند – هند ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
۱۶ دی ۱۹:۳۰ سوریه – فلسطین ورزشگاه شارجه
۱۷ دی ۱۴:۳۰ چین- قرقیزستان ورزشگاه خلیفه بن زاید
۱۷ دی ۱۷:۰۰ کره جنوبی – فیلیپین ورزشگاه آل مکتوم دبی
۱۷ دی ۲۰:۳۰ ایران- یمن ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی
۱۸ دی ۱۷:۰۰ عراق – ویتنام ورزشگاه زاید ابوظبی
۱۸ دی ۱۹:۳۰ عربستان – کره شمالی مکتوم بن راشد دبی
۱۹ دی ۱۴:۳۰ ژاپن- ترکمنستان ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
۱۹ دی ۱۷:۰۰ ازبکستان- عمان ورزشگاه شارجه
۱۹ دی ۱۹:۳۰ قطر – لبنان ورزشگاه هزاع بن زاید
۲۰ دی ۱۴:۳۰ بحرین – تایلند ورزشگاه آل مکتوم دبی
۲۰ دی ۱۷:۰۰ اردن – سوریه ورزشگاه خلیفه بن زاید
۲۰ دی ۱۹:۳۰ هند – امارات ورزشگاه زاید ابوظبی
۲۱ دی ۱۴:۳۰ استرالیا – فلسطین ورزشگاه مکتوم بن راشد
۲۱ دی ۱۷:۰۰ فیلیپین – چین ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی
۲۱ دی ۱۹:۳۰ قرقیزستان – کره جنوبی ورزشگاه هزاع بن زاید
۲۲ دی ۱۵:۳۰ ایران – ویتنام ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
۲۲ دی ۱۷:۰۰ عراق – یمن ورزشگاه شارجه
۲۲ دی ۱۹:۳۰ عربستان- لبنان ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی
۲۳ دی ۱۷:۰۰ ژاپن- عمان ورزشگاه زاید ابوظبی
۲۳ دی ۱۹:۳۰ ازبکستان- ترکمنستان ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی
۲۴ دی ۱۹:۳۰ امارات- تایلند ورزشگاه هزاع بن زاید
۲۴ دی ۱۹:۳۰ هند- بحرین ورزشگاه شارجه
۲۵ دی ۱۹:۳۰ استرالیا- سوریه ورزشگاه خلیفه بن زاید
۲۵ دی ۱۹:۳۰ فلسطین – اردن ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی
۲۶ دی ۱۷:۰۰ کره جنوبی- چین ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
۲۶ دی ۱۷:۰۰ قرقیزستان- فیلیپین ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی
۲۶ دی ۲۰:۳۰ ایران- عراق ورزشگاه آل مکتوم دبی
۲۶ دی ۱۹:۳۰ ویتنام – یمن ورزشگاه هزاع بن زاید
۲۷ دی ۱۹:۳۰ عربستان- قطر ورزشگاه زاید ابوظبی
۲۷ دی ۱۹:۳۰ عربستان- قطر ورزشگاه شارجه
۲۷ دی ۱۹:۳۰ ژاپن- ازبکستان ورزشگاه خلیفه بن زاید
۲۷ دی ۱۹:۳۰ عمان – ترکمنستان ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی

 

گروه بندی جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات به شرح زیر است:

گروه A: امارات، تایلند، هند، بحرین
گروه B: استرالیا، سوریه، فلسطین، اردن
گروه C: کره جنوبی، چین، قرقیزستان، فیلیپین
گروه D: ایران، عراق، ویتنام، یمن
گروه E: عربستان، قطر، لبنان، کره شمالی
گروه F: ژاپن، ازبکستان، عمان، ترکمنستان

 

 

فینال

برنامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹

مرحله یک هشتم نهایی

• ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰/ سرگروه B- تیم سوم A/C/D ورزشگاه آل مکتوم دبی (بازی ۳۷)

• ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰/ تیم دوم گروه A- تیم دوم گروه C. ورزشگاه هزاع بن زاید (بازی ۳۸)

• ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰/ سرگروه D- تیم سوم B/E/F ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی (بازی ۳۹)

• ۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰/ سرگروه F- تیم دوم گروه E. ورزشگاه شارجه (بازی۴۰)

• ۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰/ تیم دوم گروه B- تیم دوم گروه F. ورزشگاه خلیفه بن زاید (بازی ۴۱)

• ۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰/ سرگروه A- تیم سوم C/D/E ورزشگاه زاید ابوظبی (بازی ۴۲)

• ۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰/ سرگروه C- تیم سوم A/B/F ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی (بازی ۴۳)

• ۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰/ سرگروه A- تیم دوم D. ورزشگاه زاید ابوظبی (بازی ۴۴)

مرحله یک چهارم نهایی

• ۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰/ برنده بازی ۳۷- برنده بازی ۴۰ ورزشگاه آل مکتوم دبی (بازی ۴۵)

• ۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ برنده بازی ۳۸ – برنده بازی ۳۹ ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی (بازی ۴۶)

• ۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰/ برنده بازی ۴۳ – برنده بازی ۴۴ ورزشگاه زاید ابوظبی (بازی ۴۷)

• ۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰/ برنده بازی ۴۲- برنده بازی ۴۱ ورزشگاه هزاع بن زاید (بازی ۴۸)

مرحله نیمه نهایی

• ۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰/ برنده بازی ۴۶- برنده بازی ۴۵ ورزشگاه هزاع بن زاید (بازی ۴۹)

• ۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰/ برنده بازی ۴۷- برنده بازی ۴۸ ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی (بازی ۵۰)

مرحله نهایی

• ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰/ برنده بازی ۴۹- برنده بازی ۵۰ ورزشگاه زاید ابوظبی

 

 


راه های ارتباطی با فصل پرواز ترانه

 

 

 


صفحات مرتبط:

 


کلمات مورد جستجو:

برنامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹

پاسخ دهید